Film Biskup Michal Buzalka uvedie v premiére Dvojka RTVS a Televízia LUX

TK KBS, mpo, ml; pz | 30. 09. 2022 16:55Bratislava 30. septembra (TK KBS) Na Slovensku vznikol nový dokumentárny film s názvom Biskup Michal Buzalka. Televíznu premiéru bude mať 1. novembra 2022 o 20:10 na Dvojke RTVS (na Sviatok všetkých svätých) a 17. novembra 2022 (v Deň boja za slobodu a demokraciu) o 21:00 v Televízii LUX. Film o málo známom biskupovi Michalovi Buzalkovi vznikal dva roky.Film zhodnocuje vyše dvadsaťročný historický výskum, ako aj najnovšie poznatky z bádania vo Vatikánskych archívoch z nedávno sprístupneného obdobia pontifikátu pápeža Pia XII.. Film približuje príbeh kňaza, ktorý prešiel vrcholiacou maďarizáciou a po rozpade Uhorska zažil besnenie boľševizmu. Veľmi rýchlo tiež rozpoznal nebezpečenstvo ateistickej politiky novovzniknutého Československa.Menovanie za biskupa tesne pred vyhlásením autonómie Slovenska v roku 1938 ho akoby predurčilo na zvláštnu úlohu počas prvej Slovenskej republiky. Veľmi rýchlo odkryl nebezpečenstvo plynúce z nemeckého národného socializmu, ktorému staval účinné obranné hrádze. Vďaka spolupráci s vatikánskou nunciatúrou v Bratislave a tiež vďaka plneniu úloh spojených s vedením kňazského seminára a Katolíckej akcie, ako aj vďaka autorite, ktorú získal ako vojenský vikár, nás tento biskup sprevádza zložitými úsekmi dejín Slovenska v dvadsiatom storočí.Dokumentárny film je aj sondou do histórie farností Svätý Anton, Skýcov, Vajnory a Zavar. Poukazuje tiež na nezvládnuté stránky politického procesu, ktorý odsúdil trnavského pomocného biskupa Buzalku na doživotie.Keď sa uväzneného biskupa Michala Buzalku spýtala jeho neter, prečo neemigroval ako druhí, odpovedal: „Nič som zlé neurobil, pred kým som mal utekať? Pán Ježiš trpel za mňa, prečo by som ja nemohol trpieť preňho?“ Počas druhej svetovej vojny bol Michal Buzalka vojenským biskupom, čo komunistická moc zneužila ako zámienku k obvineniu z kolaborácie. V roku 1951 ho v bábkovom procese proti trom katolíckym biskupom odsúdili za vojenskú zradu, velezradu a špionáž pre Vatikán. V temných obdobiach 20. storočia si však biskup Michal Buzalka zachoval svetlo. Oporou mu bola pre neho typická spiritualitu kríža, výstižne vyjadrená aj jeho biskupským heslom Per crucem ad lucem. Skrze kríž ku svetlu.Vybrané myšlienky biskupa Michala Buzalku z filmuNad prevratmi sveta pevne a neochvejne stojí kríž! A s ním pevne stojí, kto sa oň opiera. Kríž zachránil všetko, čo pýcha priviedla do skazy a kríž sa stal znamením všetkého dobra.Len vtedy je človek dokonalým človekom, keď vo všetkom dáva pozor, že duša je cennejšia čiastka jeho „ja“. Keď vedome a dobrovoľne odkladá svoje nedostatky a svoje chyby, ako odkladá aj svoje roztrhané šaty.Kríž nás nepomýli, nezavedie na bludné cesty. Veď tak sladko, uspokojivo nám znejú slová Spasiteľove: ,,Ja som cesta, pravda a život“, a ďalej „Kto mňa nasleduje, nechodí vo tmách“. „Per crucem ad lucem“ - skrze kríž ku svetlu!V kríži pramení naša celá vierouka i mravouka, náš katechizmus. Duch ukrižovaného je duch lásky a obeti, a duch modernej spoločnosti je duch sebectva a pôžitkárstva.Tvorcoviascenár a réžia: Marek Poláček

dramaturg: Kristian Bezákodborná spolupráca: prof. Róbert Letz, ThDr. Peter Slepčan, prof. Emília Hrabovec, doc. Marek Šmíd, prof. Mateo Luigi Napolitano, Dr. Bernard Ardurakomentáre a citácie nahovorili: Jozef Šimonovič, Ján Gallovič, Peter Rúfus, Přemek Boublíkhrali: Marián Miškov, Marcela Mišková, Pavol Lunter, Bronislav Antoš, Peter Kupkovič, Ján Bednárik, Pavel Reiselstrih a kamera: Lukáš StrakaII. kamera: Pavol Brečka, Michal Benko, Ľuboslav Polákgrading a grafika: Jaromír Ferianczvuk: Daniel Sivota, Andrej Kubíkhudba: Marco Frisina, Daniel Gabčo, Ľubomír Gabčo, zbor Vox Cantoris, štúdio Fontánaproducent: Viera Hlavinová, Tomáš Strakašéfdramaturgička: Bernadeta TokárováFilm podporila Konferencia biskupov Slovenska grantom zo Zbierky na Katolícke masmédiá, ako aj Ministerstvo kultúry SR.  Koprodukčnými partnermi sú RTVS a Televízia Lux. Bližšie informácie o filme poskytne režisér Marek Poláček (marek.polacek@hotmail.com). Ozvať sa môžu aj záujemcovia o projekcie či dodanie filmu na DVD.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024