Fraternita sv. Tomáša Akvinského - laici v evanjelizačnej misii Cirkvi

TK KBS, RV, jb; rp | 30. 09. 2022 14:30Vatikán 30. septembra (RV) Pápež František prijal v piatok 30. septembra členov Fraternity združení sv. Tomáša Akvinského, ktoré už 60 rokov aplikujú náuku Druhého vatikánskeho koncilu o aktívnej úlohe laikov v Cirkvi.Fraternita známa pod skratkou FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomàs de Aquino) združuje laikov, kňazov a zasvätených a pôsobí najmä v Argentíne, Ekvádore, Peru, Španielsku a Kongu. Založil ju v roku 1962 argentínsky dominikán Aníbal Fosbery a v roku v roku 1997 bola uznaná ako medzinárodné združenie veriacich pápežského práva.Členom Fraternity združení sv. Tomáša Akvinského, ktorí prišli do Ríma pri 60. výročí svojho vzniku, Svätý Otec pri audiencii pripomenul mnohostranný duchovný vzor, aký majú vo sv. Tomášovi Akvinskom. V pripravenom príhovore, ktorý im odovzdal na papieri, dal hlavný dôraz na skutočnosť, že evanjelizačná misia sa týka všetkých členov Cirkvi.V súvislosti s identitou Fraternity, prameniacou z odkazu II. vatikánskeho koncilu, pápež František pripomenul koncilový Dekrét o apoštoláte laikov Apostolicam actuositatem z roku 1965:„Jednou z noviniek koncilu bolo uvedomenie si práv a povinností laikov vo vzťahu k evanjelizačnému poslaniu, ktoré majú aj oni ako Boží synovia a dcéry vďaka krstu. Na laických veriacich spočíva dôležitá zodpovednosť, aby prinášali svetlo evanjelia do svetského prostredia, zjednotení s pastiermi Cirkvi a vedení kresťanskou láskou (porov. Apostolicam actuositatem, č. 7).“ 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024