Rada pre médiá KBS vypisuje súťaž o získanie mediálnych grantov

TK KBS, kbs, ml; pz | 27. 09. 2022 13:00Bratislava 27. septembra (TK KBS) Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Ide o podporu masmediálnych projektov (projekty orientované na periodickú i neperiodickú tlač, rozhlas, televíziu, film, internet) a projekty súvisiace s masmédiami (napríklad mediálna výchova, súťaže masmediálnych produktov, školenia, konferencie a pod.).Ide o každoročnú súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Úspešní uchádzači budú podporení z tradičnej zbierky na katolícke médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach na celom Slovensku. Projekty nesmú prekročiť tri normostrany. Poslať ich je nutné najneskôr do 15. novembra 2022 v elektronickej forme na e-mailovú adresu: reporter@tkkbs.sk a písomne na adresu: TK KBS, Kapitulská 11, P.O.Box 113, 814 99 Bratislava.Projekt musí podľa štatútu obsahovať: názov projektu, autora a predkladateľa, adresu predkladateľa s údajmi o elektronickej pošte, telefónnom a bankovom spojení, termín realizácie a ukončenia projektu, prípadne etapy projektu, stručnú charakteristiku, ciele, popis, rozpočet projektu (finančné zdroje - okrem požadovanej finančnej čiastky) a odobrenie kompetentnou cirkevnou autoritou (farár či zodpovedný duchovný). Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (www.tkkbs.sk).Minulý rok KBS podporila mediálne projekty v sume 202 tisíc eur, z ktorých podľa štatútu 50% dostáva TV Lux, 20% Rádio LUMEN, 10% TK KBS a zvyšných 20 % išlo na mediálne projekty.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023