Kardinál Farrell na stretnutí CHARIS: Vy ste poslami Slova, vy ste ústami Ducha

TK KBS, mr, rp; pz | 27. 09. 2022 12:53Rím 27. septembra (TK KBS) V Ríme bolo stretnutie európskej Kontinentálnej služby communia CHARIS (CCSC). Hlavnými témami stretnutia bola výzva šíriť krst v Duchu Svätom v celej Cirkvi a príprava Valného zhromaždenia CHARIS na rok 2023. Sobotnú svätú omšu celebroval kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život a jedným z prednášajúcich bol jeho sekretár, páter Alexandre Awi Mello. Slovensko zastupovali koordinátor Národnej služby communia Jozef Mihok CSsR a Bohuš Živčák.Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo približne 35 zástupcov Katolíckej charizmatickej obnovy, sa konalo v dome komunity Chemin Neuf Casa S. Giuseppe di Cluny v Ríme. Zoltán Végh, koordinátor služby CHARIS pre Európu, predstavil jednotlivé body programu týkajúce sa dvoch ústredných tém stretnutia: výzvy šíriť krst v Duchu Svätom v celej Cirkvi a prípravy Valného zhromaždenia, ktoré bude v roku 2023 voliť členov do Medzinárodnej služby communia CHARIS (CISC). Spoločnú modlitbu chvál viedol Bohuš Živčák, člen Národnej služby communia CHARIS (CNSC) na Slovensku a líder spoločenstva Rieka života v Podolínci.Kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, sa účastníkom prihovoril v homílii týmito slovami: „Vy ste tí, ktorí majú pomôcť, aby sa Božie Slovo uchytilo v srdciach ľudí. Ježiš nás dnes v evanjeliu (Lk 9, 43b-45) vyzýva, aby sme pozorne počúvali a dobre si zapamätali, čo nám hovorí. Toto nie je o vládnutí, ale o delení sa Slovom. Nepamätám si vo svojom živote čas, kedy by bola taká silná opozícia voči hlásaniu Božieho slova. Ale Ježiš nás upozorňoval, že máme čakať prenasledovania, utrpenie a odmietanie. Vy ste poslami Slova, vy ste ústami Ducha.“

Páter Alexandre Awi Mello, sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život, v príhovore po svätej omši vyjadril presvedčenie, že toto je čas, kedy je prúd milosti - Katolícka charizmatická obnova - darom pre Cirkev tretieho tisícročia. Podľa jeho slov mnohí tomuto daru nebudú rozumieť, charizmatická obnova však nesie zodpovednosť za delenie sa s darom krstu v Duchu Svätom so všetkými: „Máme dar, ktorý inšpiruje dialóg. Máme dar, ktorý robí synodalitu štýlom života. Deľme sa oň!“Súčasťou programu boli aj svedectvá o skúsenosti krstu v Duchu Svätom medzi mladými i vo farnostiach a práca v malých skupinkách. Diakon Etienne Mellot, člen Medzinárodnej služby communia a koordinátor komisie CHARIS zodpovednej za modlitbové skupiny, sa následne venoval otázkam identity služby CHARIS a príprave na budúcoročné Valné zhromaždenie. Účastníci tiež volili kandidátov do Medzinárodnej služby communia na funkciu moderátora a zástupcov mladých, spoločenstiev, kňazov alebo rehoľníkov, združení veriacich uznaných Svätou Stolicou, služieb a dvoch zástupcov za kontinent (Európa). Posledný tematický blok bol zameraný na svedectvá o sile krstu v Duchu Svätom v prostredí väzníc.Medzinárodnú službu katolíckej charizmatickej obnovy CHARIS slávnostne uviedol do úradu pápež František na Turíce v roku 2019. Táto služba zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život dostala za úlohu napĺňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi, budovaním jednoty Kristovho tela a službou chudobným. Služba CHARIS operuje na troch úrovniach - medzinárodnej, kontinentálnej a národnej. Na Slovensku tvorí Národnú službu communia CHARIS oficiálne uznanú kanceláriou vo Vatikáne trinásť zástupcov rozličných vyjadrení Katolíckej charizmatickej obnovy. Ekleziálnym asistentom je z poverenia plenárneho zasadnutia Rady KBS Mons. Marek Forgáč.Informoval Marvin Rodriguez, výkonný sekretár Národnej služby communia CHARIS na Slovensku.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024