Novým generálnym predstaveným redemptoristov sa stal Rogério Gomes CSsR

TK KBS, ml, rp; pz | 27. 09. 2022 11:17Spiš 27. septembra (TK KBS) Redemptoristi dnes zvolili na 26. generálnej kapitule nového generálneho predstaveného. Stal sa ním Rogério Gomes CSsR, ktorý bol posledných šesť rokov členom generálneho vedenia, ako generálny konzultor. Gomes je pôvodom z Brazílie z Provincie Sao Paulo. V Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa plnil služby v pastorácii, exercitátora, formátora, profesora, tak v Brazílii ako aj na Akadémii Alfonziána v Ríme. Neskôr ako provinciál Provincie Sao Paulo sa stal v roku 2016 generálnym konzultorom. Teraz po dvoch dňoch rozlišovania a tajného hlasovania bol zvolený za generálneho prestaveného redemptoristov na ďalšie 6 ročné obdobie. Ovláda portugalský, taliansky, španielsky a anglický jazyk.Na 26. generálnej kapitule redemptoristov sa zišlo 91 oprávnených kapitulárov a približne 17 redemptoristov - assistentov, ktorí zabezpečujú chod kapituly. Generálna kapitula redemptoristov pokračuje vo voľbe šiestich generálnych konzultorov a vo vytýčení ďalších nariadení a smerníc pre najbližšie šesťročné obdobie.Redemptoristov zo Slovenska a Čiech zastupuje Václav Hypius CSsR, provincial Provincie Bratislava-Praha a redemptoristov z Gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku protoihumen o. Metod M. Lukačik CssR. Jeden týždeň spolu s ďalšími štyrmi laikmi bol členom kapituly aj vedúci laického spoločenstva Rieka Života Bohuš Živčák.Hlavné kritérium rozhodovania a smerovania je kreatívna vernosť charizme redemptoristov ohlasovať Hojné Vykúpenie v Ježišovi Kristovi v súčasnej spoločnosti a zvlášť medzi chudobnými a opustenými.TK KBS informoval Metod Marcel Lukačik CSsR.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024