Biskup Ján Kuboš požehnal novú kaplnku v stredisku v Krížovej Vsi

TK KBS, kap, ml; pz | 27. 09. 2022 09:06Krížova Ves 27. septembra (TK KBS) V Rómskom duchovno–spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi patriacej do farnosti Spišská Belá sa konala v sobotu 24. septembra 2022 slávnosť požehnania kaplnky Povýšenia Svätého kríža. Vznikla tak kaplnka na liturgické slávenie a spoločenská miestnosť na vzdelávacie a formačné aktivity, čo spolu tvorí Pastoračné centrum, uvádza webstránka romovia.kbs.sk.Dlhé roky sa miestne spoločenstvo stretávalo na katechézach, modlitbách i svätých omšiach na mieste, kde chýbala sakrálna stavba. Vďaka starostlivosti miestnych kňazov a laických dobrovoľníkov sa podarilo postaviť kaplnku, ktorá  bude dôstojným miestom liturgických slávení a uchovávania Eucharistie.Slávnostnú svätú omšu spojenú s požehnaním kaplnky celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval miestny farár Jakub Grich, kňazi pôsobiaci a žijúci v miestnej farnosti a Ján Buc, ktorý aktívne pomáhal pri budovaní centra. Hojnou účasťou sa do slávnosti zapojilo aj miestne spoločenstvo i hudobníci a speváci.V homílii Mons. Ján Kuboš okrem iného poukázal na dôležitosť budovania vzťahov, ktoré je možné zveľaďovať práve počas života na zemi. Ramená pozdvihnutého kríža sú symbolom, ktorý zdôrazňuje tak dôležitosť „horizontálnych vzťahov“ medzi ľuďmi navzájom, ako aj toho „vertikálneho vzťahu“ človeka s Bohom.V závere liturgie sa poďakoval všetkým, ktorí sa o stavbu pričinili a akoukoľvek pomocou prispeli k tomu, aby sa toto náročné dielo podarilo zrealizovať. Vďaka patrí najmä miestnemu kaplánovi Martinovi Schreinerovi, ktorý mal tento projekt osobitne na starosti. V minulosti sa do prác zapojil aj zosnulý Robert Neupauer, Miroslav Poleš so spolupracovníkmi, riaditeľka Cirkevného centra voľného času Ľuba Pitoňáková a pastoračné pracovníčky Lucia a Kristína Hangurbadžové. Projekt podporili aj obec Krížová Ves, Konferencia biskupov Slovenska, Nadácia Renovabis, Prešovský samosprávny kraj a Vláda SR.„Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Už táto účasť ukázala opodstatnenosť a dôležitosť tohto diela. Boh žehnaj týchto obetavých ľudí a toto dielo! Boh žehnaj rómsku misiu v Krížovej Vsi," uvádza stránka romovia.kbs.sk.Pastoračné centrum v Krížovej Vsi tvorí jadro pastoračnej starostlivosti o miestnych Rómov. Slávi sa tu Eucharistia, konajú adorácie, ale aj katechézy pripravujúce na prijatie sviatostí. V jeho priestoroch sa stretávajú a modlia spoločenstvo mužov, spoločenstvo Modlitby matiek a ružencové spoločenstvo starších žien.Pre deti a mládež je ponuka biblických, tvorivých a tanečných krúžkov v rámci Cirkevného centra voľného času. V dopoludňajších hodinách využíva Súkromná spojená škola Kežmarok na odbornú prax pre mladé krajčírky.Zdroje: kapitula.sk, romovia.kbs.sk / Aktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024