Služobnice Ducha Svätého ponúkajú program misijného dobrovoľníctva

TK KBS, kn, ml; pz | 27. 09. 2022 08:45Bratislava 27. septembra (TK KBS) Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého ponúka misionársku službu na jeden rok.Sestry kongregácie služobníc Ducha Svätého pôsobia takmer v päťdesiatich krajinách sveta. Rehoľná komunita zjavuje Božiu lásku každému človeku v rozmanitosti kultúr a národov. Zakladateľ kongregácie sv. Arnold Janssen zdôrazňoval dôležitosť ohlasovania evanjelia, ako najvyššieho skutku lásky k blížnemu.„Zameriavame sa na ochranu života a dôstojnosti každého človeka, na všestranný rozvoj detí, mládeže, žien či pôvodného obyvateľstva. Nájdete nás v rozličných profesiách ako lekárky, zdravotné sestry, učiteľky, vychovávateľky, ekonómky, v práci s chudobnými či v médiách,“ približuje sestra Laura Mária Vlčáková, SSpS, ktorá je zodpovedná za misijný dobrovoľnícky program.S misijným krížomLaura Mária absolvovala viacero misijných zastávok – pôsobila v Rumunsku, v Austrálii, na Filipínach, potom v Ríme a v súčasnosti je opäť v rodnej krajine. „Dobrovoľnícky program Misie na čas je súčasťou medzinárodnej iniciatívy misijných sestier a verbistov,“ hovorí sestra Laura.„Ročný program misijného dobrovoľníctva je určený pre mladých mužov a ženy vo veku od 18 do 40 rokov, otvorených pre spoločenstvo a spoluprácu, modlitbu, rozmanitosť spôsobu života a inú kultúru za hranicami Slovenska.“Ročná príprava pozostáva z piatich formačných víkendov, duchovnej obnovy a niekoľkodňového pobytu v rehoľných komunitách, či už u misijných sestier alebo u verbistov.„Prípravu zavŕšime putovaním do mestečka Oies v južnom Tirolsku, kde sa nachádza rodný dom sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne. Misijní dobrovoľníci tam dostanú misijný kríž s poslaním žiť a zviditeľňovať lásku trojjediného Boha tam, kde sú na jeden rok poslaní,“ dopĺňa sestra Laura a zdôrazňuje, že dobrovoľníci pomáhajú podľa toho, aká je konkrétna potreba v danej krajine.Od Argentíny po UkrajinuKde v minulosti slovenskí dobrovoľníci pôsobili? „Posledné roky sme posielali záujemcov o Misie na čas k spolusestrám do Rakúska, kde sa pripravovali, a odtiaľ boli poslaní do konkrétnej krajiny,“ ozrejmuje sestra Laura a spomína, že pred pätnástimi rokmi putovali slovenskí dobrovoľníci do Argentíny, Paraguaja, Bolívie, Rumunska, Kene, na Filipíny, Ukrajinu.S radosťou konštatuje, že tento rok sa na túto skúsenosť pripravovali dve mladé ženy zo Slovenska, z ktorých jedna odletí 1. októbra do Patagónie v Argentíne. Práve počas tohto leta prijala v rodnom dome sv. Jozefa Freinademetza v južnom Tirolsku misijný kríž a požehnanie na dobrovoľnícku službu na južnej pologuli.Nie je to misijný turizmusPríprava na ďalší ročník dobrovoľníckeho pobytu sa začala v septembri. Sestra Laura v tejto súvislosti pripomína, že predpokladom misijného dobrovoľníctva je ochota a otvorené srdce mladého človeka.„Nejde o misijný turizmus, ide o službu, delenie sa o dary a vieru,“ zdôrazňuje sestra Laura Vlčáková. Pripája aj obľúbenú myšlienku sv. Jozefa Freinademetza o tom, že láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci.Práve tieto slová ju sprevádzali v situáciách počas jej misijného rehoľného poslania, keď sa učila neposudzovať, neporovnávať a byť vždy otvorenou pre službu blížnemu. Azda sa stanú kompasom aj pre misijných dobrovoľníkov, ktorí sa pripravujú možno už v tejto chvíli na svoje nové ušľachtilé poslanie.Ako sa zapojiť?Ak máte záujem o Misie na čas, kontaktujte organizátorov na adrese: chcemistnamisie@ gmail.com. Viac sa dozviete na webových stránkach www. ssps.sk a www.verbisti.sk.Zdroj: Katolícke noviny
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024