Charita: Ukrajinci narážajú na jazykovú bariéru i túžbu vrátiť sa späť

TK KBS, md, skch, rp; pz | 26. 09. 2022 14:32Rožňava 26. septembra (TK KBS) Prostredníctvom humanitárnej pomoci napĺňajú základné životné potreby. Zároveň ponúkajú psychologickú pomoc a sú nápomocní aj pri hľadaní ubytovania, školy, či škôlky. Reč je o centrách podpory, ktoré nájdeme po celom Slovensku. Slovenská katolícka charita týmto spôsobom pomáha núdznym s integráciou, teda zaradením sa do spoločnosti. O problematike integrácie Ukrajincov sme sa rozprávali s PR a projektovou manažérkou diecéznej charity Rožňava, Luciou Černákovou.Akým spôsobom funguje začleňovanie Ukrajincov do spoločnosti?Odídenci z Ukrajiny si k nám priniesli vlastnú kultúru a mnohí zostali prakticky vo vzduchoprázdne, keď každým dňom veria, že sa už onedlho vrátia späť a tak majú vnútorný blok voči záväzkom tu na Slovensku. Najviditeľnejším príkladom integrácie sú malé deti, ktoré si našli kamarátov a chodia do školy. Mnohým pritom pribudla „dospelácka“ skúsenosť povinností „po škole“, keď musia zvládnuť paralelne dve školy – prezenčne tú slovenskú a online tú ukrajinskú. Ich rodičia sa snažia pracovať, neraz pritom narazia na jazykovú bariéru a vzápätí na svoju túžbu čo najskôr sa vrátiť.Sú tu aj klienti, ktorí už doma na Ukrajine pracovali v oblasti, ktorá im umožňovala online formu, alebo ich živí umenie a tak pre nich neexistujú geografické bariéry. Jedným dobrým príkladom je naša kolegyňa. Pomáha nám so spracovaním fakturačných podkladov, keďže aj doma pracovala na ekonomickom oddelení a aby sme si rozumeli, trénuje si jazykovú komunikáciu zameranú práve na oblasť svojho pôsobenia s našou jazykovou lektorkou.Kto potrebuje takúto pomoc?Klienti Diecéznej charity Rožňava svojím profilom zodpovedajú všeobecnému obrazu odídencov z Ukrajiny. Vo väčšine prípadov ide o mamy s deťmi a seniorov. V niektorých oblastiach im pomohla samospráva voľnými vstupenkami, niektorí sa ale ostýchajú a tam sa snažíme spájať ich napríklad na turistike alebo sa venovať deťom v rámci mimoškolských aktivít.Prečo je dôležité integrovať týchto ľudí?Určite aj z vďačnosti, pretože pred desaťročiami to boli státisíce našich predkov, ktorí dostali pomocnú ruku od cudzincov, najmä v USA. Súčasne tiež preto, aby sme im dali šancu žiť svoj život aktívne, mať ho vo vlastných rukách. A napokon aj preto, aby sme ani my nemali pocit, že im len dávame a oni len pasívne prijímajú pomoc.Aké máte reálne skúsenosti so začleňovaním Ukrajincov do spoločnosti?Často narazíme na jazykovú bariéru. Mnohí z tých, ktorí sú u nás, neovládajú angličtinu ani nemčinu, a vlastne ani žiaden iný svetový jazyk. Inak sa prejavujú veľmi podobne, ako sa my, Slováci, v zahraničí javíme tamojším domácim. Niektorí sú opatrnejší, majú iné zvyky, iné prejavy, a stále sú prepojení so svojou domovinou neviditeľnou pupočnou šnúrou. A ani sa im niet čo čudovať.S akými problémami, ťažkosťami sa stretávate, čo sa týka integrácie?Kvôli jazykovej bariére sa neraz ocitnú v pozícii najslabšie platených zamestnancov. V našej diecéze sú mnohí roztrúsení a s mestami s lepšími pracovnými príležitosťami ich spája len časovo a logisticky náročná verejná doprava. A občas sa sami zachovajú nevypočítateľne, a napríklad zo dňa na deň neprídu do práce, alebo zmenia číslo. Celkovo možno povedať, že im najviac vyhovuje osobná komunikácia a online riešenia – hoci SMS, emaily či chat – už stavajú ďalšiu bariéru, ktorú neradi zdolávajú.Odhliadnuc od integrácie, čo je pre vás teraz najdôležitejšie, čo sa týka samotného Centra podpory?Nestačí len držať prst na pulze doby. Musíme byť trošku vizionármi a predvídať udalosti blízkej budúcnosti a podľa toho plánovať aj budúcu hmotnú aj nehmotnú pomoc.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024