Pútnická Skalka pri Trenčíne privítala opäť zdravotníkov a folklóristov

TK KBS, dbe, ml; pz | 26. 09. 2022 14:30Skalka 26. septembra (TK KBS) Posledný septembrový víkend na Skalke pri Trenčíne sa už niekoľko rokov nesie v znamení púte folklóristov spojenej s poďakovaním za úrodu. V roku 2017, kedy sa táto tradícia vytvorila, niesla púť ešte názov „Púť seniorov a krojovaných“. Nadväzovala na rok 2016, v ktorom po prvýkrát putovali na Skalku kresťanskí seniori. Tento rok bola k tomuto termínu pridaná aj púť zdravotníkov, nakoľko 26. septembra si každoročne pripomíname ich hlavných patrónov sv. Kozmu a sv. Damiána - dvoch rodných bratov, ktorí vyštudovali lekárstvo a venovali sa tomuto poslaniu celou dušou i telom. Popri tom boli aj hlboko kresťansky založení. Svojich pacientov ošetrovali zdarma, čo mnohých pohanov, vidiac ich príklad, priviedlo ku kresťanstvu.V roku 2016 bolo počas hlavnej púte k sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi celé slovenské zdravotníctvo vladykom Milanom Lachom zverené pod patronát sv. Kozmu a Damiána.Pokračovaním tohto zverenia bola aj tohoročná púť zdravotníkov, ktorú liturgickou slávnosťou v sobotu 24. septembra viedol nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo.V príhovore vychádzal z liturgických čítaní 26. nedele. Poukázal na to, aby sme my, ktorí máme vieru, svojou pozornosťou, láskavosťou a dobrotou k viere pomohli, čo sa prirodzene týka aj oblasti zdravotnej starostlivosti. Prítomným zdravotníkom adresoval niekoľko výziev: „Vnímajte svoju profesiu ako povolanie, nie len ako zamestnanie... Aj keď sa vám nie vždy dostane patričného uznania, vedzte, že vás potrebujeme... Aj keď nie ste patrične ohodnotení, neodchádzajte... Buďte aj apoštolmi, misionármi pri lôžkach chorých... Buďte láskaví a trpezliví, aj keď vám tú láskavosť vždy nevracajú... Nehanbite sa dať o sebe vedieť, že ste veriaci...“  V závere liturgického slávenia si pripomenuli aj vzácne životné jubileum biskupa Beňa, ktorý sa začiatkom septembra dožil 50 rokov.Na druhý deň, v nedeľu 25. septembra púť zdravotníkov vystriedali už spomínaní folkloristi z blízkeho i ďalekého okolia. Ich púť už tradične začala modlitbou pod kláštorom na Veľkej Skalke a pokračovala slávnostným sprievodom na Malú Skalku. V exteriéri diecéznej svätyne, ktorú každoročne plodmi našej zeme vyzdobujú ochotní veriaci z Trenčianskej Turnej sa potom konala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Štefan Valo, veľprepošt nitrianskej sídelnej kapituly. Prítomným sa prihovoril povzbudením k vďačnosti za všetky dobrá, ktoré od nášho Stvoriteľa každodenne prijímame, a ktoré častokrát berieme ako samozrejmosť. Poukázal aj na súvis medzi vďačnosťou – čo je ovocie vedomia, že všetko je dar od Pána – a schopnosťou prijímať vo svojom živote aj nedostatok. „Čas po svätej omši bol veľmi príjemne strávený za zvukov dychovej hudby, spevu folklóristov, v družných rozhovoroch, i pri chutne pripravenom guľáši v priestoroch pútnického domu,“ dodali organizátori.Fotogaléria
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024