Päť rokov od blahorečenia Titusa Zemana: Jeho relikvia je aj vo väznici

TK KBS, dbd, jlu, ml; pz | 26. 09. 2022 10:15Bratislava 26. septembra (TK KBS) Pred piatimi rokmi (30. 9. 2017) dostali saleziáni i veriaci na celom Slovensku jeden nesmierne cenný dar: blahorečenie dona Titusa Zemana. Pri tejto príležitosti prinášame text saleziána Jozefa Luscoňa, SDB, ktorý napísal pri príležitosti výročia pre Don Bosco Dnes.-Ešte sa pamätáme, ako sa na jeho blahorečení v Petržalke pred Kostolom Svätej rodiny zhromaždilo veľké množstvo veriacich. Hlavným predsedajúcim bol kardinál Angelo Amato, vtedajší prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Po obede sa uskutočnila akadémia a slávnosť pokračovala na ďalší deň v jeho rodisku vo Vajnoroch ďakovnou svätou omšou. Uplynulo päť rokov a my môžeme bilancovať, ako sa úcta k donovi Titusovi šírila a v čom nám pomohol.Don Titus a VajnoryVo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie sú na bočnom oltári uložené relikvie dona Titusa Zemana. Kostol je navštevovaný pútnikmi z mnohých krajín. Prezrádza to kniha návštev, do ktorej pútnici vpisujú svoje prosby i ďakovania. Púte sa konajú jednotlivo alebo aj skupinovo. Ak nemajú medzi sebou kňaza, salezián don Jozef Luscoň im rád poslúži. Význam púte zhrnul správca farnosti z Lúky nad Váhom Mgr. Peter Cibira slovami: „Spoločné putovanie vždy posilní spoločenstvo, farskú komunitu a putovanie k Titusovi prebúdza aj túžbu poznať a naplniť svoje povolanie.“ Spolupráca s miestnym pánom farárom Jozefom Kováčikom je veľmi dobrá. Na púť sa dá nahlásiť cez farský úrad vo Vajnoroch alebo cez sekretariát saleziánov na Miletičovej ulici.Pred starostlivo upraveným kostolom je pekná socha dona Titusa, na ktorej zhotovení má najväčší podiel synovec dona Titusa pán Michal Radošinský. Posolstvo sochy je jasné a je zhrnuté v detaile dlane, v ktorom nám blahoslavený poúka svoje srdce. Áno, on bol pripravený za druhých obetovať aj svoj život. V blízkosti kostola je aj cirkevná základná škola, takže don Titus je stále medzi mladými.Pamätné dni dona TitusaV živote každého človeka sú mimoriadne okamihy. Don Zeman ich mal veľa a veriaci si pripomínajú najmä deň jeho odchodu z tejto zeme do nebeskej otčiny – 8. 1. Veľkým dňom preňho bol aj deň jeho blahorečenia – 30. 9. A keďže je patrónom povolaní, miništranti si ho pripomínajú na TIMIBOVA – Titusovej miništrantskej bodke vo Vajnoroch. Akcia sa uskutočňuje v prvú sobotu po prázdninách.Prvé dve podujatia majú slávnostný ráz. Sú pozvaní slávnostní kazatelia, v príhovoroch sa poukazuje na Titusovu spiritualitu, na jeho obetu a odkaz... Tretia akcia je šitá na mieru chlapcov: je im daná možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, jadrom je svätá omša a po nej agapé i športovo-súťažné aktivity. Avšak okrem týchto troch podujatí sa v živote dona Titusa vždy nájde niečo, čo je vhodné pripomenúť si. Takými bolo výročie jeho kňazskej vysviacky, pripomienka nevydarenej tretej výpravy či 70. výročie súdneho procesu.Šíritelia úcty k donovi TitusoviÚctu k nášmu blahoslavenému Titusovi Zemanovi okrem saleziánov šíri aj miestne farské spoločenstvo na čele s pánom farárom a tiež Spoločenstvo priateľov dona Titusa Zemana, ktoré vzniklo na podnet vicepostulátora kauzy blahorečenia dona Titusa dona Jozefa Slivoňa. Ten celú kauzu naďalej sleduje a zbiera ďalšie podklady k procesu jeho svätorečenia. Z iniciatív týchto ctiteľov vzniklo viacero zaujímavých akcií doma i v zahraničí. Nezabudnuteľná bola púť s názvom Krížová cesta dona Titusa Zemana. Pán Michal Radošinský vybavil vstupy na miesta, kde bol don Titus väznený a mučený. Išlo sa po trase Bratislava, Leopoldov, Ilava, Valdice, Mirov, Jachymov... Už len názvy odstrašujú a vzbudzujú hrôzu. A don Titus absolvoval aj ich „prevádzky“. Ba jeho relikvia je i v súčasnosti v leopoldovskej väznici, takže je stále aj v base. (Informácie o ďalších aktivitách sú na stránke: www.donboscodnes.sk). Zdroj: Don Bosco Dnes / Jozef Luscoň SDB
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024