V Dúbravke sa konalo ekumenické stretnutie na oslavu Božieho stvorenstva

TK KBS, isu, ilu, ml; pz | 26. 09. 2022 09:28Bratislava - Dúbravka 26. septembra (TK KBS) V sobotu 24. októbra 2022 sa v Bratislave – Dúbravke uskutočnilo ekumenické stretnutie na oslavu Božieho stvorenstva. „Modlili sme sa vonku, v exteriéri, pri farskom kostole sv. Kozmu a Damiána, oslavujúc a ďakujúc za Božie stvorenstvo, i za jeho ochranu. Modlitbu viedli traja duchovní, Ivan Ružička, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Martin Uher z farnosti Bratislava – Dúbravka a Ivan Lukáč z cirkevného zboru Bratislava – Dúbravka,“ uviedli organizátori.Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a Ekumenický výbor ECAV na Slovensku pozvali širokú kresťanskú verejnosť na ekumenickú modlitbu za ochranu stvorenstva a na spoluprácu pri konkrétnom ekologickom geste, a to čistení lesa od odpadkov. K modlitbe a ekologickému činu sú pozvané kresťanské spoločenstvá po celom svete práve v „Čase stvorenstva“, ktorý sa začína 1. septembra, teda Svetovým dňom modlitieb za ochranu stvorenstva navrhnutého ekumenickým patriarchom z Konštantínopola, a končí 4. októbrom, sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna ekológie.„Počas modlitby sme si tiež pripomenuli posolstvo pápeža Františka k 1. septembru, za ochranu stvorenstva, a tiež sme spievali spolu s hudobným zborom piesne Taizé. Následne sme zbierali odpadky pri blízkom lese, ktorých veru nebolo málo. Tento spoločne strávený čas nás veľmi obohatil a povzbudil pre ďalšiu konkrétnu prácu pre ochranu stvorenstva, ktoré dnes volá o pomoc,“ dodali organizátori.Zdroje: Ivana Šušaníková, Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy / Ivan Lukáč, zborový kaplán CZ ECAV Bratislava – Dúbravka
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023