Na Bohosloveckej fakulte v Bratislave bol po štyroch rokoch Kurz lektorov

TK KBS, jvi, ml; pz | 26. 09. 2022 09:07Bratislava 26. septembra (TK KBS) V sobotu 24. septembra 2022 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RKCMBF UK) po štyroch rokoch opäť usktutočnil Kurz lektorov.Účastníkov na úvodnej svätej omši v Katedrále sv. Martina privítal a v homílii sa im prihovoril bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý lektorom poďakoval za ich službu a pozval ich k prehĺbeniu poznania Svätého písma a jeho prednášaniu nielen slovom, ale aj celým svojím životom.Bratislava, kurz, lektori, JancovicViac ako 140 účastníkov najmä z Bratislavskej arcidiecézy si v Aule Benedikta XVI. vypočulo prednášky dekana fakulty, biblistu Mons. Jozefa Jančoviča, ďalej liturgistu dp. Vladimíra Kiša a odborníčky na jazykový a hlasový prejav v slovenčine doc. Evy Žilinekovej. Okrem tém týkajúcich sa biblických a liturgických textov mali účastníci možnosť prakticky si vyskúšať techniku prednesu textu s interaktívnymi vstupmi lektorky doc. Žilinekovej. Kurzy pre lektorov organizuje Katolícke biblické dielo (KBD) so sídlom v Ružomberku. Kurz v Bratislave zorganizovali v spolupráci Arcibiskupským úradom a RKCMBF UK členovia Rady KBD Mons. Jozef Jančovič a Juraj Vidéky, informoval TK KBS Juraj Vidéky. Fotogaléria
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024