V Spišskej Kapitule pozývajú na siedmy ročník Dní kresťanskej kultúry

TK KBS, lhr, ml; pz | 26. 09. 2022 08:45Spišská Kapitula 26. septembra (TK KBS) Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Teologický inštitút Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi po dvoch rokoch pauzy z dôvodov pandémie organizujú v poradí už VII. ročník Dni kresťanskej kultúry, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. – 10. októbra 2020 v priestoroch malej auly Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Podujatie sa začína v sobotu popoludní a pokračuje v nedeľu sériou zaujímavých prednášok a diskusií pre záujemcov o kresťanskú kultúru a históriu, katechétov, kňazov, intelektuálov. Program je obohatený tiež duchovným programom.Dni krestanskej kultury, plagatZáujemcovia o ubytovanie a stravu v spišskom seminári sa môžu prihlásiť najneskôr do 5. októbra. Podujatie pokračuje v pondelok 10. októbra pre gymnazistov. Témou podujatia je Od renesancie k modernite. Tento ročník Dní kresťanskej kultúry je venovaný známemu renesančnému maliarovi Raffaelovi Sanziovi pri príležitosti 500. výročia jeho smrti v roku 2020 a známemu anglickému spisovateľovi a esejistovi Gilbertovi Chestertonovi. V tejto kombinácii sa ponúka záujemcom uvažovať nad povahou ako aj krízou či nasmerovaní moderného umenia. Raffael totiž predstavuje idol maliara, ktorý svojim životom a prístupom inšpiroval pre maliarske umenie, kým Chesterton predstavuje človeka, ktorý chcel byť maliarom, ale pohoršený životom maliarov sa radšej rozhodol pre literatúru. V nedeľňajšom popoludňajšom programe sa účastníci budú mať možnosť v exkurzii spoznať Katedrálu sv. Martina.Tento druh intelektuálno-duchovnej formácie bude viesť iniciátor podujatia profesor cirkevných dejín a sakrálneho umenia v spišskom seminári doc. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami prekladateľmi Chestertona Alexandrom Tomským a Evou Baloghovou. Cieľom týchto dní kresťanskej kultúry je vyvolať záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky filozofa kultúry prof. Ladislava Hanusa. Podujatie má poskytnúť možnosť zažiť cez poznávanie kresťanskej kultúry duchovnú skúsenosť, založenej na rozumovom poznávaní a hľadaní širších súvislostí cez optiku duchovna. Spolu hľadať, spolu nachádzať a spolu spájať do súvislostí.  Vstup na podujatie je voľný. Bližšie informácie o programe podujatia sú na stránke www.dkuspis.sk. Prihlasovací formulár pre záujemcov o ubytovanie a stravu je TUTK KBS informoval Ľuboslav Hromják
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023