Životopis hlavného pápežského penitenciára kardinála Maura Piacenzu

TK KBS, pva, ml; pz | 26. 09. 2022 08:21Bratislava 26. septembra (TK KBS) Slovensko privíta návštevu z Vatikánu. Taliansky kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klerikov, vystúpi na medzinárodnej konferencii o Enchiridone odpustkov, ktorá bude v sobotu 1. októbra 2022 v aule Kňazského seminára sv. Gorazda na Pribinovom námestí č. 5 v Nitre.Životopis kardinála Maura Piacenzu Kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klerikov, sa narodil 15. septembra 1944 v Janove v Taliansku. Za kňaza bol vysvätený 21. decembra 1969. V roku 1976 zakončil štúdium kánonického práva na Pápežskej lateránskej univerzite s výsledkom summa cum laude. Učil dogmatiku na Teologickom inštitúte pre laikov Didascaleion v Janove a kánonické právo na teologickej fakulte v severnom Taliansku. Kňazskú službu vykonával na viacerých pozíciách v arcidiecéze, vrátane miesta tajomníka arcibiskupskej delegácie na Janovskej univerzite. Pôsobil tiež ako sudca cirkevných tribunálov na diecéznej a regionálnej úrovni, vyučoval náboženstvo na viacerých stredných školách a bol zodpovedný za týždenné náboženské programy vysielané miestnymi stanicami.V roku 1990 bol pozvaný do služby Kongregácie pre klerikov a v marci 2000 bol povýšený na jej podsekretára. 13. októbra bol menovaný predsedom Pápežskej komisie pre kultúrne dedičstvo Cirkvi a 15. novembra 2003 vysvätený za biskupa. 28. augusta 2004 bol menovaný za predsedu Pápežskej komisie pre posvätnú archeológiu. 7. mája 2007 bol menovaný sekretárom Kongregácie pre klérus a bol povýšený na hodnosť arcibiskupa. 7. októbra 2010 bol menovaný za prefekta Kongregácie pre klérus.20. novembra 2010 ho pápež Benedikt XVI. kreoval a menoval na konzistóriu za kardinála, s titulárnym kostolom Sv. Pavla pri troch prameňoch v Ríme. Pápež František ho 21. septembra 2013 vymenoval za veľkého penitenciára. Zúčastnil sa na konkláve v marci 2013, na ktorom bol zvolený pápež František. Je členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a Kongregácie pre kauzy svätých.Zdroj: press.vatican.va____Kardinál Piacenza príde na Slovensko, vystúpi na sympóziu o odpustkoch
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024