Pripomenuli si 30. výročie otvorenia charitatívneho domu v P. Biskupiciach

TK KBS, mbk; ml | 22. 09. 2022 21:40Bratislava 22. septembra (TK KBS) V minulom roku uplynulo 30 rokov od vzniku občianskeho združenia RESOTY, ktoré založil don Anton Srholec s cieľom pomáhať núdznym ľuďom bez domova. Keďže epidemická situácia nepriala spoločným stretnutiam, oslava výročia sa uskutočnila vo štvrtok 22. septembra 2022 pri príležitosti 30. výročia otvorenia charitatívneho domu v Podunajských Biskupiciach, ktorý nepretržite napĺňa pôvodný  cieľ.Na stretnutí priaznivcov, dobrodincov, sympatizantov a spolupracovníkov, ktorí sprevádzajú projekt RESOTY už mnoho rokov, okrem spomienok na charizmatického zakladateľa odprezentovali knihu autora Imricha Bariaka RESOTY Antona Srholca 1991 – 2021, ktorá ponúka základné informácie o situácii v oblasti bezdomovectva a na základe dokumentov či zachovanej Kroniky podrobne mapuje históriu a vývoj jedného z prvých sociálnych projektov tohto druhu na Slovensku.„Tridsať rokov nepretržitého pôsobenia je peknou príležitosťou obzrieť sa na dielo, ktoré svojou vytrvalosťou inicioval a dlhé roky viedol Anton Srholec a čerpať impulzy pre ďalšie pôsobenie. S vďakou tiež spomíname na všetkých spolupracovníkov a dobrodincov, bez ktorých by táto práca nebola možná. Knihu radi venujeme všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporujú,“ uviedla štatutárna zástupkyňa RESOTY Marta B. Košíková.Občianske združenie RESOTY vzniklo v júni 1991 z iniciatívy don Srholca s cieľom pomoci núdznym ľuďom bez domova. Na jeseň 1992 otvoril charitatívny dom v Podunajských Biskupiciach, kde dodnes poskytli pomoc a prístrešie viac než tisícke odkázaných občanov. Po smrti zakladateľa bolo občianske združenie v roku 2016 premenované  na RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca.Kto bol Anton Srholec?Anton Srholec sa narodil 12.6.1929 v maloroľníckej rodine ako druhé zo siedmich detí rodičov Márie a Antona Srholcových. V r. 1944 nastúpil do Saleziánskeho ústavu v Šaštíne. Po násilnom rozpustení reholí sa ako saleziánsky klerik v r. 1951 pokúsil o prekročenie hraníc, aby mohol pokračovať v štúdiách teológie v Taliansku. Keďže útek sa nevydaril,  bol odsúdený na 12 rokov a deväť odsedel vo väzení a pracovných táboroch v jáchymovských uránových baniach.Po prepustení  pracoval v robotníckych profesiách v Skalici a v Ostrave. V r. 1970 bol v Ríme vysvätený na kňaza, vrátil sa na Slovensko a pätnásť rokov pôsobil ako kňaz v pastorácii vo farnostiach Bratislava- Blumentál (1970-1974), Pernek (1974-1978), Veľké Zálužie (1978-1982) a Záhorská Ves (1982-1985).V roku 1985 mu za účasť na  Velehradskej púti zobrali štátny súhlas na kňazské pôsobenie a do roku 1989, kedy sa stal dôchodcom, znova pracoval ako robotník. Po Nežnej revolúcii, keď ho ani rehoľa, ani diecéza nezapojili do pastorácie, využil priestor novonadobudnutej slobody na rozvíjanie sociálnych i pastoračných aktivít pre ľudí na pokraji spoločnosti. Od r. 1992 viedol v Bratislave domov pre bezdomovcov Resoty. Od r. 2008 bol predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska a s plným nasadením a veľkou vážnosťou sa zasadzoval za zachovanie pamiatky obetí komunistického režimu.Je držiteľom čestných doktorátov Trnavskej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ako i mnohých vyznamenaní a ocenení za jeho angažovanie sa v oblasti charity, sociálnej práce a ľudských práv. Viacero miest a obcí na Slovensku mu udelilo čestné občianstvo.Anton Srholec zomrel 7. januára 2016 vo veku 86 rokov.Monografia autora Imricha Bariaka RESOTY Antona Srholca 1991 – 2021 vyšla vo Vydavateľstve Michala Vaška v Prešove na prelome rokov 2021/2022.TK KBS informovala Marta Bariak Košíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023