Na generálnej kapitule redemptoristov vystúpil aj vedúci spoločenstva Rieka Života 

TK KBS, sne; ml | 22. 09. 2022 21:05Rím 22. septembra (TK KBS) Na XXVI. generálnej kapitule Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov), ktorá sa koná neďaleko Ríma, vystúpil vedúci spoločenstva Rieka Života Bohumír Živčák. Na kapitule, kde je prítomný ako laický spolupracovník z konferencie Európa, sa prihovoril so svojou misijnou skúsenosťou.

Vo vystúpení priblížil, ako sa zoznámil s redemptoristami a začal evanjelizačnú prácu v ich radoch. Podelil sa o svoje misijné skúsenosti: blízkosť k ľuďom, zdieľanie života, priateľstvo, partnerstvo a učeníctvo. Pripomenul i tvorivú odvahu v ťažkých časoch, vášeň pre misie a vykonávanie misijnej práce a misií v rôznych prostrediach. To bolo pre neho ako pre človeka v Cirkvi a laika rozhodujúce, uvádza stránka Scala News. XXVI. generálnu kapitulu kongregácie redemptoristov otvoril 11. septembra generálny predstavený páter Michael Brehl CSsR v Il Carmelo pri Ciampine neďaleko Ríma. Prítomných bolo približne 110 spolubratov, kňazov a bratov, z toho 91 kapitulárov a zvyšok tvorili spolupracovníci v rôznych pracovných tímoch, ako sú moderátori, sekretári, zamestnanci kancelárie, prekladatelia a tlmočníci, notári a kanonik. Potrvá do 7. októbra, kapitulári hodnotia súčasný stav kongregácie a plánujú naznačiť cestu do budúcnosti minimálne na najbližších šesť rokov. Zvolia si tiež nové generálne vedenie. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023