Kard. Parolin v OSN: Priznať menšinám rovnakú dôstojnosť a práva

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 22. 09. 2022 21:01New York 22. septembra (RV) Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vystúpil v stredu 21. septembra na stretnutí OSN na vysokej úrovni v New Yorku pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám.„Odmietnuť diskriminačné používanie pojmu „menšina“ pri označovaní menšej časti obyvateľstva, pretože vyvoláva „pocity izolácie a menejcennosti“. Toto je výzva kard. Parolina v jeho prejave na stretnutí OSN v New Yorku. Kardinál zdôraznil, že keď sa v súčasnom jazyku používajú pojmy ako „väčšina“ alebo „menšina“, nesmú narúšať princíp, na ktorom sú založené ľudské práva a základné slobody: teda „všetci sú si rovní v dôstojnosti, a preto majú rovnaké práva“.Kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou vo svetePotvrdenie vlastnej identity a život v mieri s ostatnými sú podľa kard. Parolina túžby, ktoré zdieľajú všetky etnické, náboženské a jazykové menšiny na celom svete, takže ich obrana nemôže nerešpektovať zásady, ako je ochrana existencie, nevylučovanie, nediskriminácia a neasimilácia.Svätá stolica teda, ako uviedol štátny sekretár, s veľkým znepokojením konštatuje, že kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou vo svete, a to nielen v krajinách, kde tvoria menšinu: „Odhaduje sa, že približne 360 miliónov kresťanov v 76 krajinách trpí diskrimináciou, násilím a prenasledovaním kvôli svojej viere, ide o jasné porušenie základného práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania“. Je to diskriminácia, ktorou, žiaľ, trpia aj iné náboženské menšiny.Identita sa posilňuje v dialógu s tými, ktorí nie sú ako myAby sme ochránili a podporili ľudské práva osôb patriacich k menšinám na národnostnom, etnickom, náboženskom alebo jazykovom základe, ukazuje sa podstatným prijatie „kultúry dialógu“ ako cesty napredovania, pričom kódexom správania je vzájomná spolupráca a metódou vzájomné porozumenie.„Identita a dialóg nie sú nezlučiteľné póly,“ uzatvára kard. Parolin, „naša identita sa posilňuje a obohacuje prostredníctvom dialógu s tými, ktorí nie sú ako my“.

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024