Platforma 49 pro-life organizácii Fórum života ide tvoriť novú stratégiu 

TK KBS, azi, ml; pz | 21. 09. 2022 10:28Bratislava 21. septembra (TK KBS) Platforma 49 pro-life organizácií a jednotlivcov Fórum života ide tvoriť novú stratégiu. „Cieľom je byť pripravený voči novým problémom súčasnosti: kríza po pandémii, vojna na Ukrajine, klimatická zmena, kultúrna vojna. Všetky štyri spomínané globálne problémy zasahujú naše životy, rodiny, spoločnosť, samotného človeka, jeho mentálne aj fyzické zdravie a dôstojnosť... Nikto však nevie, ako presne a s akým dosahom,“ uvádza.Pri tejto príležitosti organizuje šnúru verejných stretnutí v Bratislave, Žiline a Košiciach, na ktorých chce o nej debatovať.  „Milí priatelia a sympatizanti. Príďte, poďte s nami diskutovať,“ avizuje v liste predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. „Veríme, že plodná diskusia prinesie návrhy ako eliminovať ohrozenia a aké postavenie by malo Fórum života zaujať. Jednak smerom do vnútra, k svojim členom, ktorých združujeme, jednak navonok, smerom k sekulárnej spoločnosti naprieč našimi základnými piliermi: advokácia, prevencia, konkrétna pomoc,“ píše.  PRIHLASOVACÍ FORMULÁRFórum života - Fórum života je platformou 49 pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami robí citlivejšou verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskej dôstojnosti a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrá konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o., Tlakový hrniec, n.o. a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna, n.o. v Žiline, Terezka n.o. v Poprade, sociálneho podniku Labore, n.o. a Centra konkrétnej pomoci Femina, n.o.TK KBS informovala Andrea Žiaková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023