V maďarskom pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút bola slovenská púť

TK KBS, kap; ml | 19. 09. 2022 12:41Maďarsko 19. septembra (TK KBS) V sobotu 17. septembra 2022 sa v maďarskom pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút uskutočnila slovenská púť, ktorá sa koná pravidelne z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Svätú omšu pri poľnom oltári diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Niekoľko stoviek prítomných veriacich pozval k modlitbe za pokoj. V homílii tiež povzbudil zhromaždený Boží ľud k utiekaniu sa k Panne Márii, Matke dobrej rady. Pri slávnosti koncelebrovali asi dvadsiati kňazi z rôznych diecéz zo Slovenska, ktorí prišli na túto púť spolu so svojimi veriacimi.Po svätej omši nasledovalo podpísanie obnovenej dohody o spolupráci medzi týmto pútnickým miestom a mariánskou svätyňou v Levoči, ktorú svojim podpisom potvrdili rektor svätyne v Szentkúte P. Lórant András Orosz, rektor Baziliky navštívenia Panny Márie v Levoči Peter Majcher a spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.Prítomných pútnikov pozdravil formou listu aj kardinál Péter Erdő, maďarský prímas a arcibiskup Ostrihomsko-Budapeštianskej arcidiecézy, ktorý pripomenul dôležitosť vzájomného zbližovania Maďarského a Slovenského národa, pričom nadviazal na udalosť z roku 2006, kedy sa spoločne s niekdajším predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františkom Tondrom na tomto mieste modlili za zmierenie týchto dvoch susedných národov bolestne zasiahnutých pohnutými udalosťami v ich histórii.Na záver liturgickej slávnosti bola usporiadaná eucharistická procesia v areáli svätyne a v rámci popoludňajšieho programu modlitba Loretánskych litánií.Katolícke národné pútnické miesto Mátraverebély-Szentkút, nachádzajúce sa v Novohradskej župe, je už dlhé stáročia navštevované aj slovenskými pútnikmi. Za uplynulých pätnásť rokov bol Szentkút viackrát usporiadateľom slovensko-maďarského modlitebného dňa. Významnou udalosťou vo vzťahoch národov bola slávnostná výmena listov Biskupskej konferencie Slovenska a Maďarskej biskupskej konferencie ako akt zmierenia (dostupné aj na www.szentkut.hu).Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie bola v roku 2016 medzi pútnickými miestami v Szentkúte a v Levoči podpísaná dohoda o podpore pastorácie v materinskom jazyku, o umiestnení dvojjazyčných informačných tabúľ a o hľadaní ďalších foriem spolupráce. Na tohtoročnej slovenskej púti dôjde k obnoveniu tejto dohody medzi pútnickým miestom v Szentkúte a Biskupstvom Spišské Podhradie ako správcom pútnického miesta v Levoči.Na svätej omši v slovenskom jazyku, ktorá bola pri vonkajšom oltári pútnického miesta, odznela homília aj v maďarčine. K mimoriadne krásnemu pútnickému miestu s ročnou návštevnosťou vyše dvestotisíc pútnikov sa viaže – vďaka vode zo studničky pútnického miesta a Panne Márii szentkútskej – nespočetné množstvo uzdravení a zázrakov. Ďalšie informácie je možné nájsť tu: www.szentkut.hu.Zdroj: kapitula.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023