V Bratislave pripravili sympózium k 80. výročiu smrti Edity Steinovej

TK KBS, ato; ml | 19. 09. 2022 11:40Bratislava 19. septembra (TK KBS) V Bratislave sa v sobotu 17. septembra 2022  konalo v Centre Salvator sympózium venované sv. Terézii Benedikte od Kríža pri príležitosti 80. výročia jej mučeníckej smrti. Na podujatí odznela aj informácia o prebiehajúcej iniciatíve vyhlásiť túto novodobú svätú za učiteľku Cirkvi.Bratislava, sympozium, SteinovaViac ako 50 účastníkov podujatia obohatili prednášky Gabriela Brendzu o historických okolnostiach života sv. Edite Stein, prof. Petra Voleka o Edite Stein ako filozofke a P. Pawla Wojnowskeho, OCD o karmelitánskom povolaní Edity Steinovej. V diskusii zazneli ich odpovede na nekončiace sa otázky k životu a povolaniu tejto karmelitánskej svätej a patrónky Európy. Jej život a bohaté dielo zanechalo hlbokú brázdu nielen vo filozofickom svete, ale aj v kresťanstve, keďže táto svätá predbehla svojím posolstvom, často adresovaným aj samotným pápežom, predkoncilovú dobu, a pretavila ho do svojho života v karmelitánskom ráde a ponúknutím a obetovaním svojho života za Cirkev, za karmelitánsky rád, za svoj židovský národ, za záchranu Nemecka a pokoj vo svete.Organizátor podujatia Rád bosých karmelitánov na Slovensku a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave plánuje sprístupniť verejnosti záznam z tohto bohatého podujatia na sociálnych sieťach a prostredníctvom internetu, informovala TK KBS Alexandra Tomečková.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023