Svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach má novú maľbu patrocínia

TK KBS, mdu; ml | 19. 09. 2022 09:58Košice 19. septembra (TK KBS) Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach na Sídlisku KVP tento mesiac slávi desiate výročie konsekrácie. V nedeľu 18. septembra košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč pri svätej omši požehnal novú maľbu, ktorá zobrazuje patrocínium chrámu. Ako uvádza farár Farnosti Božieho milosrdenstva Peter Sýkora, ústredná maľba znázorňuje Krista, ktorý vstupuje v sláve medzi nás.„Prichádza ako Sudca a zároveň ako Kráľ milosrdenstva. Jeho slávu obklopujú a prežarujú bezhraničné kruhy Boha Otca. Prítomný je aj Duch Svätý, ktorý je zobrazený vo vitráži. Je prežiarený svetlom slnka, ktoré bude do kostola vstupovať cez svetlík. Presne takto tajomne a  nenápadne vstupuje Duch Svätý do života Cirkvi. Prítomná je teda celá Najsvätejšia Trojica. Pri Kristovi za nás oroduje Panna Mária – Matka milosrdenstva a sv. Jozef, ochranca Sv. rodiny a celej Cirkvi. To naznačuje, že máme v  nebi silných orodovníkov za nás ako za jednotlivcov a  tiež za spoločenstvo. Spolu s  nimi nás do tajomstva Božieho milosrdenstva sprevádzajú aj sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína, ktorí budú doplnení do spodnej časti maľby. Kristus nás vykúpil svojou krvou, ktorá spolu s vodou, ako lúče milosrdenstva, vytryskla z  jeho srdca. To je znázornené v  maľbe lúčmi, ktoré z Ježišovho boku vedú k bohostánku, kde je Kristus reálne prítomný medzi nami,“ dodáva Peter Sýkora„Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva.“ Práve tieto slová sú ústrednou myšlienkou nového vyobrazenia patrocínia vo Svätyni Božieho milosrdenstva, ktoré spomenul vo svojom príhovore košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč: „Keď vstúpime do chrámu, zmŕtvychvstalý Ježiš nás cez toto vyobrazenie pozýva, aby sme vystreli ruku k jeho zranenému boku a uverili v jeho milosrdenstvo. Lebo on je Boh bohatý na milosrdenstvo - ako hovorí apoštol Pavol. A tak ako apoštol Tomáš dozrieval vo svojej predstave o Bohu, tak aj tu aj prostredníctvom tohto nového vyobrazenia chceme úprimne hľadať a vytvárať si pravý obraz Boha zjaveného v Nazaretskom Ježišovi.Kedysi prevládal obraz krutého a trestajúceho Boha. Dnes pod vplyvom blahobytnej doby prevláda skôr opačný obraz o Bohu. Je to Boh tolerantný ku všetkému, ktorý prepáči všetko, bez ohľadu na ochotu hriešnika pripustiť svoju vinu, akoby už ani neexistoval hriech. Ale ani jedna, ani druhá extrémna predstava nie je správna. Nie len spravodlivý a nie len milosrdný.  Boh zjavený vo svojom synovi je milosrdný sudca, ktorý spája milosrdenstvo i spravodlivosť. V tomto spojení milosrdenstvo chronologicky predchádza spravodlivosť. K Ježišovi sudcovi sa prichádza cez lúče jeho milosrdného srdca. Ako hovorí sv. Faustína o Ježišovi - Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva. Alebo ako hovorí sv. Ján Mária Vianney – Nikdy nebol nikto zatratený preto, že vykonal veľmi veľa zla, ale preto, že neprijal ponuku milosrdného Boha, ktorý mu chce odpustiť.“TK KBS informoval Martin ĎurčoFotogaléria
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024