Organove dni Jozefa Grešáka uzatvorí recitál organistu Juraja Křemena 

TK KBS, sfe; ml | 19. 09. 2022 09:13Bardejov 19. septembra (TK KBS) Jubilejný XXX. ročník Organových dní Jozefa Grešáka uzatvorí v utorok 20. septembra 2022 o 20:00 v Bazilike minor sv. Egídia recitál Juraja Křemena, rodáka z Prešova. Na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove sa začal venovať hudbe. Zvolil si štúdium hry na organ v triede Mareka Vrábela, ArtD. (2012 - 2018), kde za pravidelnú prezentáciu školy a vynikajúce študijné výsledky dostal titul Absolvent roka 2018. Nasleduje štúdium v organovej triede prof. Jaroslava Tůmu na HF AMU v Prahe. Štúdijné pobyty absolvoval na Hochschule für katholische Kirchenmusik & Musikpädagogik v Regensburgu  a Statliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte (prof. J. Essel). Rád sa zúčastňuje interpretačných kurzov pod vedením renomovaných organistov, aby si rozšíril svoje vedomosti a skúsenosti. Pravidelne sa zúčastňuje aj súťaží pre pre organistov (Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky, Prehliadka mladých slovenských organistov v Bratislave, Mladí umelci v Krakove), na ktorých získal popredné ocenenia. Popritom získaval praktické skúsenosti ako organista vo viacerých chrámoch. Spomeňme aspoň: Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Prešove, Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach a Baziliku minor Nanebovzatia Panny Márie na Svätej Hore v Příbrami v Čechách. Juraj Křemen je výrazným reprezentantom nastupujúcej najmladšej generácie organistov na Slovensku. Pre svoj recitál v Bardejove si vybral diela Felixa Mendelssohna Bartholdyho (Organová sonáta č. 4 B dur, op. 65), Dietricha Buxtehudeho (Caccona in e, BuxWV 160), Césara Francka (Chorals pour Grand Orgue) a Modlitbu z Organovej knihy pre Ivana Sokola bardejovského rodáka Jozefa Grešáka. V závere sa umelec predstaví ako improvizátor.Organizačne podujatie garantovali Mesto Bardejove - Oddelenie kultúry a Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia v Bardejove. V tomto jubilejnom ročníku si týmto pripomenuli aj okrúhle výročia narodenia a úmrtia hudobného skladateľa, organistu, pedagóga, klaviristu a organizátora hudobného života Jozefa Grešáka, ktorého meno cyklus organových koncertov nesie už od svojho založenia v roku 1993.TK KBS informovala Silvia Fecsková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024