Odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie slávili aj v Záhradnom

TK KBS, ke, mdu; ml | 16. 09. 2022 10:39Záhradné 16. septembra (TK KBS) Odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie slávili aj vo farnosti Záhradné.Veriaci sa deväť dní pripravovali na tohtoročnú odpustovú slávnosť aj modlitbou posvätného ruženca k Sedembolestnej.V stredu 14. septembra po rannej svätej omši na sviatok Povýšenia sv. Kríža si veriaci uctili relikvie sv. Kríža, ktoré vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie aj spolu s relikviami svätých sú uložené. Popoludní bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii a veriaci mali možnosť prijať aj sviatosť zmierenia. Počas adorácie sa prítomní modlili v Hodine milosdenstva a pred eucharistickým požehnaním aj modlitbu posvätného ruženca k Sedembolestnej.V predvečer odpustovej slávnosti je už zvykom, že po večernej svätej omši je pobožnosť krížovej cesty po dedine, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa pobožnosť konala v kostole.Vo štvrtok 15. septembra zaplnili chrám mnohí veriaci. Na odpustovú slávnosť prichádzajú aj veriaci a aj zo susedných farností. Pred slávnostnou svätou omšou bolo Večeradlo s Pannou Máriou. Celebrantom slávnostnej svätej omše a odpustovým kazateľom bol Maroš Varga, novokňaz a v súčasnosti kaplán v Terni, ktorý prítomným veriacim udelil novokňazské požehnanie. Koncelebrovali duchovní otcovia Tibor Závadský (kanonik), Stanislav Ferčák (farár v Záhradnom) a Ján Bujdoš (farár vo Finticiach).Fotografie z odpustovej slávnosti sú zverejnené na farskej webstránke www.farnostzahradne.sk.TK KBS informoval Marek Bartkovský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023