V Bratislave si pripomenú nedožité sedemdesiatiny Mons. Milana Šášika

TK KBS, vin, pbo; ml | 16. 09. 2022 09:26Bratislava 16. septembra (TK KBS) V piatok 16. septembra bude vo farnosti Bratislava-Prievoz, ktorú spravujú bratia vincentíni, pri príležitosti výročia posviacky Kostola sv. Vincenta de Paul, sláviť svätú omšu o 18:00 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Zároveň si pri svätej omši pripomenú nedožité jubileum 70. narodením vladyku Mons. Milana Šášika, CM. Tie by oslávil 17. septembra.„Všetkých vás srdečne pozývame na túto svätú omšu. Nech je nám vzorom aj život nášho spolubrata vladyku Milana, ktorý verne vytrval pri ohlasovaní evanjelia chudobným. Preto sa snažme i my sami byť vzormi pre iných, aby svet pocítil Božiu lásku," avizujú bratia vincentíni.Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko Nitry. Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antole, Vysokej pri Banskej Štiavnici, a tiež ako farár v Jacovciach. Hoci bol pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17. marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského. Zomrel 14. júla 2020 vo veku nedožitých 68 rokov. Pochovali ho do katedrálnej krypty katedrály v Užhorode.Mukačevská eparchiaS dejinami Mukačevskej eparchie sa spája Užhorodská únia r. 1646, ktorá znamenala znovuzjednotenie sa východných kresťanov s Rímom, a ktorá sa rozšírila aj na územie dnešného východného Slovenska. Mukačevská eparchia bola oficiálne erigovaná 17. septembra 1771 (podľa niektorých historických prameňov jej vznik siahal oveľa ďalej, až do 15. stor.). Z Mukačevskej eparchie v 19. stor. vznikli viaceré gréckokatolícke eparchie, dnes sídliace v Rumunsku a Maďarsku, medzi nimi aj Prešovská (1818). Roku 1775 bolo biskupské sídlo preložené z Mukačeva do Užhorodu, čo bolo potvrdené Svätou stolicou 24. júla 1817. Názov Mukačevská eparchia sa zachoval doposiaľ.Zdroje: Vincentíni, Patrik Boržecký CM / Archív TK KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024