Vo štvrtok si pripomíname slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

TK KBS, tk, ml; pz | 15. 09. 2022 06:20Bratislava/Šaštín 15. septembra (TK KBS) Katolíci na Slovensku si dnes, vo štvrtok 15. septembra, pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zákonom Národnej rady (NR) SR z 20. októbra 1993 bol tento deň vyhlásený za deň pracovného pokoja. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako spomienka. Len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch. Tradične sa v tomto čase koná celonárodná mariánska národnú púť v Šaštíne.Katolícka cirkev na Slovensku oslávi tento rok v Šaštíne prvé výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku. Hlavným celebrantom slávnostnostnej svätej omše so začiatkom o 10:00 bude nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Na Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína pozýva aj bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský.Púťou mariánski ctitelia nadväzujú na dlhú históriu. Obraz trpiacej Panny Márie pod Pánovým krížom bol nášmu národu odpradávna útechou a posilou v toľkých utrpeniach. Najznámejším pútnickým miestom na počesť Sedembolestnej Panny je šaštínsky chrám, kde sa ona osobitne uctieva. Sem prichádzajú veriaci zo všetkých strán ako synovia a dcéry k svojej milovanej Matke. Pápež Benedikt XIII. roku 1727 rozšíril sviatok Sedembolestnej pre celú Cirkev, čo ešte zvýšilo úctu k nej v našom národe. Pápež Pavol VI. roku 1964 vyznačil šaštínsky mariánsky chrám titulom „basilica minor“ a roku 1966 ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku celého Slovenska u Boha.Slováci už oddávna prechovávali úctu a dôveru k Božej Matke Sedembolestnej. Prvé chrámy zasvätené práve Panne Márii sa začali objavovať na našom území po roku 1250, po odchode Tatárov. Približne tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov, ktorá sa venovala úcte k Sedembolestnej Panny Márie a táto úcta prenikla aj na naše územie. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je súčasťou rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne, ktorú spravuje rehoľa Pavlínov.História pútnického miestaTradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je však na Slovensku najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa nachádza milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika Coborová-Bakičová, veľká ctiteľka Bolestnej Panny Márie. Uložila ju do kaplnky, ktorá dodnes stojí vedľa národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred Turkami. V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je dnes národnou svätyňou a sa stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku.Na žiadosť slovenských biskupov vtedajší pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil používať invokáciu po litániách „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“, čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať Pannu Máriu Sedembolestnú za svoju patrónku. Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. apoštolským listom Quam pulchram potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. Ten istý pápež v roku 1966 vyhlásil Pannu Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte tisíce pútnikov. V Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie prišlo približne 50 000 pútnikov.Tohtoročný trojdňový program začal deň pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie. Predchádzala mu novéna bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, v ktorej predstavil mozaiku Panny Márie zostavenú podľa príhovoru, ktorý v Šaštíne predniesol pápež František pred rokom. Analyzoval charakteristiky či tituly Ježišovej matky, ako ich vtedy vyjadril Petrov nástupca. Program bude pokračovať po dnešnej svätej omši a ukončí ho vo štvrtok púť chorých a seniorov. Bližšie informácie a program je možné nájsť na stránke www.bazilika.sk.Na Slovensku je viac ako 1200 kostolov či chrámov zasvätených Panne Márii, z toho okolo 200 Sedem bolestnej Panne Márii vrátane národnej svätyne v Šaštíne. Tento rok uplynulo 27 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. v Šaštíne (1995). V septembri minulého roka tam zavítal súčasný Petrov nástupca - Svätý Otec František.Dalšie fakty o kulte Sedembolestnej je možné nájsť TU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023