Na Bratislavskom hrade v Bratislave otvorili výstavu pápežských darov

TK KBS, ml; pz | 14. 09. 2022 16:30Bratislava 14. septembra (TK KBS) Cirkev na Slovensku si pripomína rok od návštevy Svätého Otca Františka. Konferencia biskupov Slovenska a Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave dnes pri tejto príležitosti otvorili jedinečnú výstavu 29 kusov darov pápežov pre Slovensko. Vernisáž sa konala v predsálí Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade v Bratislave. Prehliadku sprístunili pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho. Verejnosť ju bude môcť navštíviť od štvrtka 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023.Ide o výber z darov, ktoré Slovensku v najnovšej histórii pápeži darovali. Najstarším doloženým darom je kalich, dar pápeža Pia X. z roku 1911 pre Kostol sv. Alžbety v Bratislave (známy ako Modrý kostolík). Expozícia ďalej zahŕňa dary pápežov sv. Jána XXIII. a sv. Pavla VI. z obdobia komunistického režimu, ktorými sú biskupský prsteň darovaný pri príležitosti otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) či biskupské insígnie sv. Pavla VI., ktoré tento pápež daroval osobne biskupovi umlčanej cirkvi v ČSSR Jánovi Chryzostomovi Korcovi, neskoršiemu kardinálovi. Významnú historickú udalosť reprezentuje aj kalich – dar pápeža Jána Pavla II. do Kaplnky Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pri príležitosti jeho návštevy v roku 1981. Najpočetnejšiu kolekciu tvoria dary z návštev pápežov sv. Jána Pavla II. a Františka. Sú to napríklad dary pre prezidentov a ďalších predstaviteľov štátu, dary venované chrámom – zväčša liturgické predmety alebo drobné dary rozdávané širokej verejnosti. Výstava je tiež príležitosťou spoznať staršiu i súčasnú produkciu umelecko-remeselných dielní Vatikánu a Talianska. „Vzťahy medzi Slovenskom a Vatikánom na štátnej, diplomatickej a predovšetkým cirkevnej úrovni boli v dejinách vždy veľmi intenzívne. Mimoriadnym spôsobom sa rozvinuli počas celého 20. storočia, najmä po páde železnej opony v roku 1989. Svedčia o tom štyri apoštolské cesty rímskych pápežov na Slovensko. Im však predchádzali ešte dve významné návštevy pápeža v slovenských komunitách, ktoré sa udiali vzhľadom na politickú situáciu mimo územia Slovenska. Obidve návštevy uskutočnil slovanský pápež sv. Ján Pavol II. Prvá sa odohrala na pôde Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 8. novembra 1981. Druhá v Kanade, na území slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Unionville (Toronto) 15. septembra 1984. Po páde komunistického režimu sa konečne mohli uskutočniť pápežské návštevy aj na Slovensku. Pápež sv. Ján Pavol II. navštívil Slovensko dokonca trikrát, nezabudnuteľná ostane jeho prvá návšteva, aj keď trvala len niekoľko hodín (22. apríla 1990). Štvrtú apoštolskú návštevu zažilo Slovensko v roku 2021 v osobe pápeža Františka,“ uvádza anotácia k výstave. Výstava Dary pápežov Slovensku sa koná pri príležitosti prvého výročia apoštolskej cesty Svätého Otca Františka na Slovensko (12. – 15. septembra 2021). Autormi sú Alena Piatrová, kurátorka SNM-Historického múzea a Ivan Ružička, výkonný sekretár KBS. Za výtvarno-architektonické riešenie a grafiku výstavy zodpovedajú Jozef Turlík a Zuzana Turlíková. Autormi fotografií sú Peter Brenkus, Miroslav Novotný (Spoločenstvo Človek a Viera) a fotografi Spolku kresťanských fotografov Človek a Viera. Vystavené diela zapožičali Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Farnosť sv. Alžbety v  Bratislave, Farnosť sv. Martina v Bratislave, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch, Banskobystrické biskupstvo, Gréckokatolícka archieparchia Prešov, Košické arcibiskupstvo, Nitrianske biskupstvo, Trnavská arcidiecéza, Múzeum Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman z Marianky, Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Saleziáni don Bosca v Košiciach, Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Juraj Kováč. K správe bolo vydané FOTO.

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024