Slovensko bude v roku 2024 hostiť stretnutie nepočujúcich katolíkov Európy

TK KBS, spo, ml; pz | 14. 09. 2022 09:25Bratislava 13. septembra (TK KBS) Slovensko bude v roku 2024 hostiť V. stretnutie nepočujúcich katolíkov Európy. Rozhodli o tom zástupcovia z 13 európskych štátov, ktorí sa zišli začiatkom septembra v nemeckom meste Aachen na v poradí IV. stretnutí nepočujúcich katolíkov Európy (Deaf Catholics of Europe - DCE), informoval slovenský zástupca P. Silvester Michal Poliak OFM.Na stretnutie prišlo 35 zástupcov nepočujúcich katolíkov - z Portugalska, Španielska, Francúzska, Írska, Belgicka, Holandska, Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Poľska, Ukrajin, Maďarska a  Talianska. Celkové zhromaždenie bolo okrem laikov obohatené aj o prítomnosť dvoch nepočujúci diakonov a jednej nepočujúcej rehoľnej sestry.Cieľom tohto stretnutia bolo opätovné bratské stretnutie sa pri stole Pánovho slova a eucharistického chleba, ako aj reflektovanie doterajších aktivít pastorácie nepočujúcich v uplynulom čase poznačenom pandémiou. Na spoločnej práci v skupinách sa hľadali východiská pre zlepšovanie aktívnej integrácie nepočujúcich do pastoračného procesu, tak na miestnej ako aj diecéznej úrovni.V tejto súvislosti sa opätovne vyzdvihla nevyhnutná potreba odovzdávania živej viery v rodinách a školách, ako aj snaha o vytváranie náležitých podmienok pre výučbu posunkového jazyka bohoslovcov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí majú záujem sa pastoračne venovať nepočujúcim.Okrem toho sa zhromaždení nepočujúci zamýšľali, ako napomôcť zlepšiť podmienky vzdelávania a formácie pre tých nepočujúcich, ktorých Boh volá ku kňazskému či rehoľnému životu.Medzi priority nasledujúceho obdobia bolo stanovené skvalitnenie pastoračného vedenia rodín, podpora vzdelávania a formovania kňazov pre nepočujúcich, ako aj zlepšenie technického zabezpečenia prekladov Biblie do posunkového jazyka v jednotlivých štátoch Európy.Záver stretnutia sa niesol v znamení volieb. Za členov rady DCE boli opätovne zvolení a potvrdení doterajší siedmi členovia (zo Španielska, Francúzka, Nemecka, Talianska, Českej republiky a Slovenska). Zo Slovenska bol do rady zvolený P. Silvester Michal Poliak OFM a a nepočujúca Dana Laffersová. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024