Do rúk arcibiskupa Oroscha zložili sľub tri zasvätené panny v Trnave

TK KBS, abu tt, mko; ml | 12. 09. 2022 11:59Trnava 12. septembra (TK KBS) V Bazilike sv. Mikuláša v Trnave prežívali veriaci vo štvrtok 8. septembra dvojnásobný sviatok. Popri slávení sviatku Narodenia Panny Márie tu do rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha skladali sľub zasväteného panenstva tri kandidátky. Od obnovenia tohto starobylého obradu zasvätenia panien uplynulo už viac ako päťdesiat rokov.Zasvätenie panien je starobylým obradom Cirkvi, ktorý má silnú tradíciu a taktiež svoje predstaviteľky svätosti. Vo štvrtok 8. septembra, po predpísanej formácii, sa ako nevesty túžiace po svojom Ženíchovi zasvätili Kristovi Zuzana Haladová, Mária Valéria Kuscerová a Michaela Veselská. Ich zasvätenie sa nebeskému Ženíchovi v bazilike plnej veriacich a za účasti nie malého počtu kňazov otvoril trnavský arcibiskup Ján Orosch slovami: „Zasvätenie panien je pre nás jedným zo spôsobov synodálnej Cirkvi, ktorá povzbudzuje dievčatá a ženy naplno sa oddať Cirkvi.“ Privítanie, ako aj priebeh svätej omše a zasvätenia bol dvojjazyčný - v slovenčine aj maďarčine, keďže jedna kandidátka pochádza z farnosti Komárno.Po prečítaní evanjelia boli kandidátky a ich spôsobilosť vstúpiť do Rádu zasvätených panien - Ordo virginum predstavené trnavskému arcibiskupovi. V homílii predsedajúci slávnosti vysvetlil, čo obnáša stav zasvätených panien, aká je jeho úloha, a predstavil symboly: prsteň a závoj. Vstupom do zasväteného panenstva sa stávajú viditeľným obrazom Kristovej nevesty.  Kandidátkam pripomenul: „Stali ste sa duchovnými matkami, aby sa vďaka vám zrodili či obnovili nespočetné duchovné deti. Nasledujte svojho Ženícha, Božieho Baránka, kamkoľvek pôjde.“Po homílii pokračoval obrad zasvätenia. Kandidátky kľačiac pred oltárom vyslovili trojitým „chcem“ slobodnú vôľu žiť ako zasvätené. Následne každá z nich osobitne, pokľaknutím a vložením svojich rúk do rúk hlavy Trnavskej arcidiecézy, zložila sľub čistoty. Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa modlil o ich dokonalú čistotu a silu Ducha Svätého, následne požehnal a odovzdal každej z kandidátok závoj, retiazku so symbolom zasvätených panien a Sväté písmo. Slávnosť pokračovala bohoslužbou obety, medzi obetnými darmi boli aj tri ľalie ako symbol čistoty troch zasvätených panien. Po svätom prijímaní zaznel chválospev Teba, Bože, chválime. Požehnanie hlavného celebranta - trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, ktoré nasledovalo po záverečnom slove, ukončilo obrad zasvätenia panien.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Mária Kohutiarová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024