Misionári verbisti si opäť obnovili sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti

TK KBS, verb, ml; pz | 09. 09. 2022 09:07Nitra 9. septembra (TK KBS) Ôsmeho septembra 2022 verbisti oslávili v Nitre na Kalvárii slávnosť Narodenia Panny Márie, ako aj 147. výročie založenia Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnoldom Janssenom. Počas svätej omše, ktorú celebroval provinciál P. Pavol Kruták SVD, mladí spolubratia zložili a obnovili rehoľné sľuby.Mladí misionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou Vteleného Božieho Slova.Samotná slávnosť sa začala spevom Veni Sancte Spiritus (Príď Duchu Svätý). Po prečítaní úryvku z Matúšovho evanjelia o Ježišovom pôvode prefekt seminaristov P. Tomáš Baleja SVD predstavil frt. Lukáša Hanúska SVD, ktorý žiadal o povolenie zložiť doživotné sľuby.Nasledovala kázeň, v ktorej P. Kruták profesov, ale i všetkých veriacich, povzbudil myšlienkou: „Kristus nemá iné ruky ako naše“. Po homílii nasledoval vlastný obrad zloženia doživotných sľubov. Profes zložil doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a z rúk provinciála prijal misijný kríž.Po zložení doživotných sľubov nasledovalo predstavenie novicov Jakuba Doktora a Benedikta Kočambu, ktorí chceli zložiť svoje prvé rehoľné sľuby. Kandidátov predstavil novicmajster P. Bartolomej Baráth SVD. Novici boli vyzvaní, aby vyjadrili svoj úmysel prečo chcú zložiť rehoľné sľuby. Potom nasledovalo samotné zloženie sľubov, odovzdanie konštitúcií a medaile Spoločnosti Božieho Slova.Po zložení prvých rehoľných sľubov spolubratia frt. David Kancian SVD, Václav Plánka SVD a Peter Nguyen Van Luong SVD obnovili na ďalší rok svoje rehoľné zasvätenie.Životopis frt. Lukáša Hanúska SVD a oznámenie misijného určeniaLukáš Hanúsek sa narodil 7. februára 1990 v Bratislave ako štvrtý zo šiestich detí rodičom Michalovi a Helene. Pokrstený bol o 11 dní neskôr vo farskom kostole v Pezinku. Vyrastal v Pezinku, v historickej časti Cajla, neďaleko svojich starých rodičov a príbuzných. Na Cajle sa aktívne zúčastňoval svätých omší v Kostole Povýšenia sv. Kríža, kde začal aj miništrovať. V Pezinku navštevoval základnú školu, neskôr tu absolvoval aj Obchodnú akadémiu. Po maturite nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde získal titul inžinier v odbore Hospodárska politika. Po ukončení štúdií nastúpil ako finančný analytik do spoločnosti Lidl.Už ako študent vysokej školy sa Lukáš niekoľkokrát zúčastnil duchovných obnov, ktoré organizovali verbisti v Misijnom dome v Bratislave. Vďaka nim spoznal túto rehoľnú spoločnosť a neskôr aj túžbu stať sa jej súčasťou a podieľať sa na jej misijnom poslaní. Po roku v zamestnaní v spoločnosti Lidl Lukáš nastúpil 26. júla v roku 2015 do postulátu Spoločnosti Božieho slova v Nitre. V dnešný deň pred 7 rokmi vstúpil do ročného noviciátu a o rok neskôr, v roku 2016, zložil svoje prvé rehoľné sľuby.Počas rokov formácie Lukáš študoval  a študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho stupňa absolvoval ročnú pastoračnú prax vo farnosti Kolín v Česku. Momentálne študuje na magisterskom stupni v odbore Katolícka teológia, ktorý by mal ukončiť budúci rok. Lukášovým misijným určením je Čad.Kto sú verbisti?Misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu svojho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijú svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého. –Ohlasujú evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.Duchovne a materiálne podporujú misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie. Osobným i komunitným životom, ktorý žijú v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčia o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujú Sedembolestnej Panne Márii, patrónke provincie. Zdroj: verbisti.sk / Juraj Begany SVD
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023