Kňazi Rožňavskej diecézy si pripomenú návštevu pápeža na kňazskom dni

TK KBS, rd, ml; pz | 09. 09. 2022 08:45Rožňava 9. septembra (TK KBS) V dňoch 12. – 15. septembra 2021 sme dostali dar – pre katolíkov – najvzácnejšej návštevy. Navštívil nás Svätý Otec František, viditeľná hlava Cirkvi, Kristov zástupca na zemi. Prvé výročie návštevy Svätého Otca na Slovensku si pripomenú kňazi Rožňavskej diecézy spolu s biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom počas Kňazského dňa, ktorý bude 21. septembra 2022 v Rožňave.Program sa začne svätou omšou o 10:00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, počas ktorej bohoslovec Rožňavskej diecézy Ján Kotlarčík prijme ministérium lektorátu. Po nej bude program pokračovať stretnutím na Biskupskom úrade, kde P.. Andrej Mária Čaja Opus J. S. S. priblíži aktuálnu tému synody prednáškou „Synodálna cesta vo svetle teologickej metódy Via Media sv. Johna Henryho Newmana“. Stretnutie bude potom zakončené spoločným obedom.Tento deň sa bude niesť v znamení výročia návštevy Svätého Otca Františka, ale aj spomienky na inú historickú udalosť, na základe ktorej vznikli v Rožňavskej diecéze septembrové Kňazské dni.Septembrové dni návštevy Svätého Otca Františka – konkrétne dátumy - veľmi živo pripomínajú septembrové dni roku 2003, keď Slovensko navštívil dnes už svätý Ján Pavol II. Trinásteho septembra 2003 mala Rožňavská diecéza v srdci diecézy, v Rožňave česť privítať a aspoň na niekoľko hodín hostiť tohto veľkého pápeža, ktorý tam prišiel ako pútnik lásky, hlásateľ evanjelia, otec veriacich, aby dával svoje posledné sily pre dobro Cirkvi, pre povzbudenie svojich „drahých Slovákov“ aj na milovanom Slovensku. Slávnostná svätá omša sa slávila na Podrákoši, kam putovalo približne 200 000 veriacich, ktorí boli aj z iných diecéz Slovenska a zo susedných štátov.Sv. Ján Pavol II. prišiel ako rozsievač, ktorý neúnavne rozsieva Božie slovo. Prišiel nás povzbudiť, ale aj pripomenúť nám, ako máme žiť so zodpovednosťou, vychádzajúc z citátu sv. Pavla:  „Prosím vás, bratia, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo“ (porov. Ef 4,1). Svätý Otec nám povedal: „Každému veriacemu, pri rôznorodosti povolaní a chariziem, je zverená úloha byť učeníkom a apoštolom. Učeníkom, ktorý skromne a pozorne počúva spasiteľné slovo; apoštolom, ktorý vydáva horlivé svedectvo svojím životom podľa evanjelia“. K téme ochrany života nás vyzval: „Buďte verní Bohu, zachovajte jeho prikázania, buďte ochrancami života, buďte verní Cirkvi a vašej rodnej vlasti – Slovensku.“Je významné pripomenúť, že prednesením homílie Svätý Otec vtedy poveril kardinála Jozefa Tomka. Za život a plodné pôsobenie tohto veľkého muža Cirkvi, bývalého prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý sa vždy s láskou hlásil k rodnému Slovensku, sme ďakovali nedávno, keď si ho Pán povolal k sebe.V Rožňave si každoročne pripomínajú výročie návštevy sv. Jána Pavla II. V roku 2018, keď sme slávili 15. výročie, počas Kňazského dňa 12. septembra bol rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom odovzdaný do každej farnosti diecézy obraz Rožňavskej Panny Márie, ktorá v minulosti zohrala významnú úlohu pri záchrane svojho ľudu a už 4 roky je takto stále viac známejšia, uctievanejšia a vzývaná o pomoc, o záchranu. V októbri 2021 sa konala prvá Rožňavská novéna k Rožňavskej Panne Márii. Táto novéna sa bude konať každý rok v stanovenom termíne 16. - 24. októbra. Tento rok sa bude sláviť druhýkrát.Zdroj: Rožňavská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024