Na sídlisku KVP v Košiciach na začiatku školského roka požehnali tašky

TK KBS, jmp, ml; pz | 08. 09. 2022 15:26Foto: Ján Mičkanin

Košice 8. septembra (TK KBS) Tak ako v mnohých iných, tak aj vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach, sa pre veľkých i malých žiakov v prvý týždeň školského roka uskutočnilo slávnostné Veni Sancte. Kaplán Radoslav Gönci pred oltárom v kostole Božieho milosrdenstva požehnal žiakom tašky, v ktorých budú nosiť nielen desiatu, ale najmä zošity, učebnice a školské potreby.V homílii nechýbalo ani upozornenie pre školákov, že bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania. „Rozhodli sme sa pozvať deti aj s rodičmi na prvú detskú svätú omšu v tomto školskom roku a spoločne vzývať Ducha Svätého a prosiť o požehnanie pre týchto školákov. Chceme, aby deti cítili počas školského roka, že v tom nie sú samy. Že je tu Pán Ježiš, ktorý im pomáha, opatruje a chráni ich.“Niektorí školáci sa do školy veľmi tešili nie len na vyučovanie, ale aj na kamarátov, iní zasa menej. Mali strach z písomiek a diktátov. Ale miestny vikár ich im dodal odvahu, aby nebáli chodiť školy.  Zároveň im pripomenul, aby počas školského roka práve toto požehnanie ich povzbudí, aby sa do školy tešili a mali aj lepšie známky. Taktiež podotkol, aby sa  nezabudli, že sa musia učiť.Škôlkari, žiaci, pedagógovia, ale aj rodičia mali po svätej omši chladenú dobrotu, ktorú im rozdávala spoločne s vikárom aj sestra Mária Svoreňová, FMA z Inštitútu dcér Panny Márie Pomocnice.TK KBS informovala Janka Mičkaninová Pavelová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022