Pešia púť manželov Hulmanových z Dúbravky do Ríma sa blíži k záveru

TK KBS, khu; ml | 08. 09. 2022 11:40Bratislava 8. septembra (TK KBS) Vyše dva a polmesačná pešia púť manželov Kataríny a Ericha Hulmanovcov z bratislavskej Dúbravky do Večného mesta sa blíži k záveru. „Čoskoro prekročíme hranicu Ríma. V piatok by sme mali zavítať do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme a v sobotu do centra Ríma a do Vatikánu," informovala TK KBS Katarína. „Presne pred rokom sme privítali u nás doma na Slovensku Svätého Otca Františka. Teraz mi putujeme k nemu. Naše putovanie je symbol vďačnosti za jeho vzácnu a historickú návštevu Slovenska," dodala.Na pešiu púť sa manželia vydali na sviatok svätého Ireneja (začiatkom júla). Myšlienku púte nosili v hlave už pár rokov. „Motívov putovanie je možné vymenovať veľa. Od púte ako úkon pokánia, ktoré poznáme z historických záznamov, cez poznávanie miest spojených s vierou, až po moderné hľadanie seba dnes a “cesta je cieľ" bítnickej generácie. Za seba by som k tomu pridal vďačnosť. Za dar prežitého života i za to, že nohy ešte slúžia. Za dar voľného času v dôchodku oslobodeného od rytmu každodenných pracovných povinností,“ pridáva Erich, bývalý generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.Rozhodli sa pripojiť k pútnickej ceste Romea Strata. „Oddávna putovali pútnici z Európy do troch pútnických cieľov: Rím, Santiago a Jeruzalem. K hrobom sv. Petra a Pavla, ku sv. Jakubovi a do Svätej Zeme k zmŕtvychvstalému Kristovi. Už dlhé roky je Via Francigena, pútnická cesta zo západnej Európy, v centre novo prebudeného náboženského a kultúrneho záujmu, takisto ako svätojakubská cesta. Romea strata je znovuobjavená cesta viery a kultúry, po ktorej putovávali pútnici od Baltického mora. Prechádza stredoeurópskymi krajinami a v Taliansku sa po prechode Apeninami pripája na Via Francigena. Na internete sme našli veľa užitočných a praktických informácií na stránke www.romeastrata.org,“ píše Katarína.Sledovať púť Kataríny a jej manžela Ericha môžete na tejto facebookovej stránke, kde pravidelne zverejňujú dojmy a fotografie zo svojej púte._

Poznámka: V texte sú využité poznámky z putovania.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024