Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici slávi 30 rokov

TK KBS, rlu; ml | 08. 09. 2022 11:22Banská Bystrica 8. septembra (TK KBS) Svoje brány pre žiakov a študentov na začiatku nového školského roka otvorili aj cirkevné školy. Viaceré základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti slovenských diecéz budú oslavovať okrúhle jubileá. Jednou z nich je aj Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, pre ktoré je tento rok výnimočný. Vstúpilo totiž do 30. roku svojej existencie.Na úvod svätej omše sa prihovoril školský kaplán Boris Brutovský. „Za týchto 30 rokov vyšlo z nášho gymnázia 1500 absolventov a o týchto 1500 absolventov sa staralo, no napočítali sme, približne stovka učiteľov, vychovávateľov, ktorí sa prestriedali na našej škole. Úctyhodný počet. Z absolventov sú dnes mnohí známi či už na Slovensku, alebo aj mimo Slovenska za našimi hranicami ako dobrí odborníci. Niektorí z týchto absolventov sa dokonca do školy vrátili už teraz ako učitelia a učia u nás. Som rád, že z tohto gymnázia vyšlo aj nie tak málo kňazských alebo a rehoľných povolaní. A tento rok opäť pán Boh zasial semienko povolania do našej školy a tak sme vďační a prosíme pána Boha, aby toto povolanie udržal.“Slávnostnú svätú omšu v banskobystrickej katedrále aj v prenose Rádia Lumen celebroval banskobystrický biskup Marián Chovanec. Ten povzbudil žiakov a študentov aj k hlbšiemu prežívaniu viery počas školského roka. „Preto aj my, nemyslime si, že dokážeme byť sami múdri, že dokážeme byť sami dobrí, dokážeme byť sami ušľachtilí. Áno, robme, čo je v našich silách, ale spoliehajme sa a prosme pána Boha o pomoc a o požehnanie.“ Na záver svätej omše sa prihovoril riaditeľ Katolíckeho gymnázia Ľubomír Kopál: „Chcem vás poprosiť, aby ste nejako na nás mysleli aj naďalej vo svojich modlitbách, lebo celé naše úsilie a snaha bude zbytočná, ak nebude Božie požehnanie. A v našom úsilí to potrebujeme.“ (Zdroj: Rádio LUMEN)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024