Formácia mladých animátorov - dobrovoľníkov vyvrcholila na konci prázdnin

TK KBS, vz; rp | 08. 09. 2022 10:53Prešov 8. septembra (TK KBS) Počas posledného augustového týždňa sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnila Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa zúčastnilo 34 účastníkov Školy učeníka a 14 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 12 animátorov a jedného kňaza.V Škole učeníka sa mladí v prvý deň venovali téme Osobného povolania a Hodnotovým postojom animátora. Touto témou ich sprevádzala Renáta Ocilková. V nasledujúci deň sa mladí spolu s otcom Patrikom Maľarčíkom zaoberali témou Vodcovstva a Osobného rastu animátora. V utorok medzi mladých zavítal otec Slavomír Zahorjan, ktorý im priblížil tému Služba v Cirkvi a správcovstvo. Streda sa niesla v téme Evanjelizácia a duchovné sprevádzanie, o ktorej hovoril otec František Sochovič. Veľmi vzácnym lektorom bol aj otec Slavomír Tarasovič, ktorý mladým priblížil tému Duchovný boj a vnútorné uzdravenie. V posledný deň, otec Matúš Sejka hovoril s mladými o Svätom Duchu.V Škole služby mladí nadobúdali zručnosti v nasledujúcich odboroch: ikonopiseckom odbore pod vedením Adriány Cenkerovej, mediálnom odbore pod vedením Kláry Holodňákovej a ďalších hostí, a hudobnom odbore, ktorý viedol Michal Pavlovský. Výstupom z jednotlivých odborov boli nádherné diela, medzi ktoré patria ikony svätých a Ježiša Krista- Dobrého Pastiera, videopozvánka na AŠAD, zostrih z Letných stretnutí mládeže 2022 ako aj prierez Letnými stretnutiami mládeže z minulosti. V hudobnom odbore sa mladí naučili kantorovať svätú liturgiu, menlivé časti oktoicha, ako aj spievať a hrať mládežnícke piesne.S vďačnosťou v srdci za mladých, lektorov a všetkých slúžiacich animátorov a kňazov počas AŠAD sa už teraz tešíme na ďalší ročník AŠAD a na všetko, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.TK KBS informovala Viktória Žolnová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024