Dobrovoľníci duchovnej služby v Hrnčiarovciach oslávili 30. výročie

TK KBS, ord, gzv; ml | 08. 09. 2022 09:19Hrnčiarovce nad Parnou 8. septembra (TK KBS) Katechéti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou oslávili v pondelok 5. septembra 30. výročie svojej duchovnej služby v tunajšom ústave slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom a vikárom Zboru väzenskej a justičnej stráže Petrom Nižníkom.Na Eucharistickom slávení sa zúčastnili aj kňazi Libor Škriputa, kanonik, Mikuláš Kráľ OFM, Jozef Amrich SJ, Stanislav Žlnay, Lukáš Blažo a Tomáš Daniel. Prítomný bol aj riaditeľ ústavu Marek Kresan, ako aj prislušníci a zamestnanci ústavu. Na tomto liturgickom zhromaždení ordinár udelil iniciačné sviatosti odsúdenému Ladislavovi a sviatosť birmovania odsúdenému Róbertovi, čo zvýraznilo ovocie pôsobenia laickej dobrovoľníckej katechézy v miestnej personálnej farnosti. Svätú omšu spevom sprevádzala gospelová kapela odsúdených.Slávnosť pokračovala aktívom v AB-budove, kde ordinár udelil ocenenia, plaketu Ordinariátu OS a OZ SR a ďakovný list za dlhoročné pôsobenie a zásluhy o rozvoj duchovnej služby všetkým členom Katolíckej väzenskej dobrovoľnej  duchovnej služby, ako aj  Medailu Sv. Šebastiána III. stupňa in memoriam zosnulému biskupovi Mons. Dominikovi Tóthovi, svojho času poverenému Konferenciou biskupov Slovenska špeciálnou pastoráciou väzníc.Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzdvihol horlivé pastoračné nasadenie Ordinariátu OS a OZ SR, zhodnotil spoluprácu oboch diecéz a ocenil plaketou arcidiecézy vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka,  plk. Mgr. Mareka Kresana, riaditeľa ústavu a pani Oľgu Stropkovičovú, koordinátorku dobrovoľníkov.Na záver sa otcovia biskupi venovali prítomným neformálnymi osobnými rozhovormi.         Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR Gabriel Dzvoňár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023