Mons. Ján Orosch si uctil pamiatku emeritného biskupa Štefana Vrableca

TK KBS, abutt, mko, ml; pz | 07. 09. 2022 09:24Závod 7. septembra (TK KBS) Súčasťou cesty trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha do Šaštína, na území Bratislavskej arcidiecézy, bola zastávka v obci Závod, kde si spolu s veriacimi farnosti pripomenul 5. výročie úmrtia emeritného pomocného biskupa niekdajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Štefana Vrableca.Program Mons. Jána Oroscha pokračoval v Šaštíne, kde viedol pobožnosť Fatimskej soboty a predmodlieval sa modlitbu svätého ruženca spolu so správcom farnosti Šaštín P. Martinom Lehončákom, OSPE, Teodorom Kamodym, výpomocným duchovným v Šoporni, Jozefom Nádaským, správcom farnosti Kuchyňa, ako aj so svojím sekretárom Lukášom Blažom.Po ukončení pobožnosti slúžil Mons. Ján Orosch za prítomnosti ďalších koncelebrujúcich kňazov a veriacich svätú omšu obetovanú za dušu zosnulého pomocného biskupa Mons. Štefana Vrableca.Kto bol biskup Štefan Vrablec?Biskup Štefan Vrablec sa narodil 21. februára 1925 v Závode na Záhorí. Tesne pred vianočnými sviatkami, 23. decembra 1950 bol v Ríme vysvätený za kňaza. Kvôli totalitnému režimu sa však z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko a tak sa v roku 1951 stáva kaplánom v Cesio Maggiore. Od roku 1955 pôsobil ako farár vo farnosti Goima di Zoldo až do roku 1957, keď sa stal v Chieti špirituálom kňazského seminára. V roku 1963 pokračoval v Ríme v štúdiu špirituálnej teológie. V roku 1964 sa stal špirituálom v Assisi. Od roku 1967 pôsobil ako redaktor vydavateľstva SÚSCM v Ríme a vypomáhal v Isola Farnese. V roku 1992 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.Pápežom sv. Jánom Pavlom II. bol 19. júna 1998 vymenovaný za titulárneho biskupa tasbaltského. 26. júla 1998 bol v Šaštíne konsekrovaný za biskupa. Jeho hlavným svätiteľom bol nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec a spolusvätiteľmi boli bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dossena. Po skoro 6 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu pomocného biskupa z dôvodu veku a od 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky) v Nitre, kde aj zomrel. Zomrel vo veku 92 rokov života, 66 rokov kňazstva a 19 rokov biskupskej služby.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave Mária Kohutiarová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024