„Otvorené nemocnice“ v Sýrii liečia telo a sceľujú spoločnosť

TK KBS, RV, jb; rp | 06. 09. 2022 15:20Vatikán 6. septembra (RV) Utrpenie ľudí v Sýrii sa snaží zmierniť humanitárny projekt „Otvorené nemocnice“. Hlavných protagonistov a podporovateľov projektu prijal pápež František na audiencii v sobotu 3. septembra. Ocenil výsledky práce zdravotných zariadení, ktoré pomáhajú liečiť pacientov a zároveň sceľovať sýrsku spoločnosť zloženú z rôznych etnicko-náboženských skupín.Medzi prítomnými v Klementínskej sále boli aj generálny sekretár Nadácie AVSI doktor Giampaolo Silvestri a kardinál Mario Zenari, ktorý je už 14 rokov apoštolským nunciom v Sýrii. Svätý Otec venoval každému z prítomných kartičku s reprodukciou obrázku s výjavom zo Sýrie, na ktorom otec nesie na pleciach vyčerpaného malého synčeka. Komentoval to týmito slovami:„Je to dojemný obraz mnohých utrpení, ktoré znášajú obyvatelia Sýrie. Tvárou v tvár tomuto nesmiernemu utrpeniu je Cirkev povolaná byť „poľnou nemocnicou“, ktorá lieči duchovné aj fyzické rany.“V príhovore pápež ďalej vyzdvihol dôležitosť prejavovania blízkosti trpiacemu obyvateľstvu Sýrie práve formou zdravotníckej služby. Túto pomoc národu zbedačenému už dvanásť rokov trvajúcou vojnou umožňujú príspevky inštitúcií i jednotlivých dobrodincov. Svätý Otec stručne skonštatoval rozsah projektu a charakter podpory:„Iniciatíva «Otvorené nemocnice», ktorej cieľom je podporiť tri katolícke nemocnice, ktoré v Sýrii fungujú už sto rokov, a štyri ambulancie, vznikla pod záštitou Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a je podporovaná štedrosťou cirkevných inštitúcií - pápežskej nadácie a niekoľkých biskupských konferencií -, niekoľkých vládnych inštitúcií - maďarskej a talianskej -, katolíckych humanitárnych inštitúcií a mnohých štedrých ľudí.“Katolícke nemocnice v Sýrii oceňujú aj moslimovia Ďalej pápež František zdôraznil evanjeliový motív podľa Ježišovho príkazu lásky a v duchu jeho podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, prekonávajúc hranice a bariéry:„«Otvorené nemocnice» - to je váš program. Otvorené pre chudobných pacientov bez rozdielu etnickej a náboženskej príslušnosti. Táto charakteristika vyjadruje Cirkev, ktorá chce byť domovom s otvorenými dverami a miestom ľudského bratstva. V našich charitatívnych zariadeniach sa ľudia, najmä chudobní, musia cítiť „ako doma“ a zažívať atmosféru dôstojného prijatia.A tak, ako ste správne podotkli, úroda je dvojaká: liečiť telo a sceľovať sociálnu štruktúru, podporujúc tú mozaiku príkladného spolužitia rôznych etnicko-náboženských skupín, ktorá je pre Sýriu charakteristická. V tejto súvislosti je dôležité, že mnohí moslimovia, ktorým sa poskytuje pomoc vo vašich nemocniciach, sú za to najviac vďační.Táto vaša iniciatíva, spolu s ďalšími, ktoré podporujú cirkvi v Sýrii, vychádza z tvorivosti lásky, alebo ako hovorieval svätý Ján Pavol II., z „predstavivosti lásky“ (Apoštolský list Novo millennio ineunte, 50).“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024