Saleziáni Ján Bendík a Peter Biela zložili v Prešove doživotné rehoľné sľuby

TK KBS, sal, ml; pz | 06. 09. 2022 13:34Prešov 6. septembra (TK KBS) Saleziáni Ján Bendík a Peter Biela zložili 6. septembra v kostole sv. Jána Bosca v Prešove doživotné rehoľné sľuby. Slávnosti predsedal provinciál saleziánov don Peter Timko. Koncelebrovali provinciálny vikár don Peter Jacko a don Ján Jakubov, direktor prešovského strediska. Don Jakubov bol – spolu so saleziánom koadjútorom Jozefom Sivekom – oficiálnym svedkom skladania sľubov.„To, čo je potrebné hľadať v kresťanstve a v zasvätenom živote nie je nezomrieť, ale vstať z mŕtvych. No smrť je cestou k zmŕtvychvstaniu. (...) So skutočnou smrťou, ktorá spočíva v odriekaní, zasvätený sa dostáva k premene svojej osoby a aj sveta, ktorý ho obklopuje. Zriekaním nezabíja v sebe život, ale ho zachraňuje a privádza ho do neba,“ povedal v homílii provinciál.Do prípravy, ktorá sa niesla v pokojnej atmosfére, bola zaangažovaná celá prešovská komunita. Sv. omšu svojím spevom doprevádzali mladí zo strediska a na záver bolo pre všetkých pripravené pohostenie.Ján Bendík bude nasledujúce štyri roky študentom teológie v Jeruzaleme. Doživotnú profesiu skladal ako kandidát na kňazstvo. Peter Biela aktuálne patrí do medzinárodnej komunity v Turíne, kde sa spoločne s ďalšími spolubratmi pripravuje na službu mladým a celej Cirkvi ako kňaz. V septembri nastúpi do 3. ročníka teologického štúdia na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne.Zdroj: saleziani.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024