V Pozdišovciach odhalili pamätnú tabuľu svojim dvom rodákom - biskupom

TK KBS, rf, rp; pz | 05. 09. 2022 15:50Košice 5. septembra (TK KBS) V Pozdišovciach odhalili pamätnú tabuľu svojim dvom rodákom - gréckokatolíckym biskupom Michalovi Rusnákovi CSsR a Jánovi Eugenovi Kočišovi. Tabuľu odhalili vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, s predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom. Pamätná tabuľa je umiestnená pri vchode do miestneho gréckokatolíckeho chrámu. V krátkom príhovore Peter Sandtner poukázal na veľký význam dvoch biskupov, aj keď pochádzali z maličkej obce. Keďže ani jeden z nich nie je pochovaný v Pozdišovciach, táto tabuľa sa môže stať pietnym miestom, pri ktorom sa veriaci cestou do chrámu pristavia a pomodlia za svojich rodákov.Vladyka Cyril vo svojej homílii vyzdvihol svetový rozmer známej keramiky z Pozdišoviec, ktorá zdobí nielen chodbu Vatikánskeho rádia, ale aj skrášľuje novoodhalenú pamätnú tabuľu. Podobnou ozdobou cirkvi boli aj dvaja veľkí vladykovia, ktorých otec arcibiskup osobne poznal. Po krátkom priblížení ich životných ciest a rôznych príležitostí, pri ktorých sa spolu stretli vyzval prítomných, aby nezostávali iba v pamätaní, ale odpovedali si na otázku, ako sa oni môžu stať tou Kristovou nádobou, ktorá skrášľuje svet a cirkev, podobne ako ich keramika.Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome prednáškou s názvom Čriepky zo života vladykov, v ktorej Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, predstavil osobu vladyku Rusnáka a Mons. Ľubomír Petrík prítomných sprevádzal životom vladyku Eugena, pričom využil nie len jeho publikáciu V nádeji vzkriesenia, ale aj osobné spomienky a zážitky, ktoré sprevádzali spisovanie týchto rozhovorov.Na záver všetkým prítomným poďakoval Marek Paľo, farár farnosti Pozdišovce, za ich čas a prejavený záujem o svojich rodákov. Obom prednášajúcim, zástupcovi Konfederácie politických väzňov Slovenska i vladykovi Cyrilovi ako prejav vďaky a milú spomienku daroval drevorezbu Klokočovskej Bohorodičky i kúsok jedinečnej pozdišovskej keramiky.Informoval Richard Fučko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023