O čom píše teologický mesačník Duchovný pastier v septembri 2022

TK KBS, dd, ml; pz | 05. 09. 2022 11:39Bratislava 5. septembra (TK KBS) Vyšlo nové číslo teologického mesačníka Duchovný pastier. Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Daniel Dian.-Septembrové  číslo periodika ponúka čitateľovi hneď v úvode v rubrike DUCHOVNÝ ŽIVOT príspevok Dominika Pavola, CM: Interpretácia evanjeliového textu Lk 10, 25-37, ktorého podstata spočíva v otázke: „Učiteľ, čo mám robiť?“ V rubrike VÝROČIA September 2022 Daniel Dian a Jozef Krištof pripomínajú tieto udalosti a osobnosti: Dekrét o obeti svätej omše na Tridentskom koncile, sv. František Borgia, Mons. Vincent Malý, Mons. Milan Šášik, Mons. Milan Chautur. Mons. Milan Chautur, Mons. Marián Chovanec, Mons. Peter Beňo, 25. rokov Pápežského ústavu svätého Cyrila a Metoda.Šéfredaktor periodika píše na tému Synodalita, synodálnosť z právneho hľadiska. Príspevok je istým spôsobom akýmsi úvodom k nasledujúcemu príspevku Príhovor Svätého Otca Františka Tribunálu Rímskej róty, ktorý pre čitateľov nášho periodika preložili  Ondrej Nagy a Peter Holec. V pravidelnej rubrike SOCIÁLNA  NÁUKA CIRKVI V DUCHOVNOM PASTIEROVI Daniel Dian upriamuje pozornosť čitateľa na vzácnu osobnosť ctihodného Božieho služobníka pápeža Pia XII, článkom: Pius XII. – pontifik bolesti a neprávom napádaný. Práve sociálnu náuku tohto pápeža predstavuje Juraj Bernačiak pod názvom: Spoločenské učenie Pia XII. – prvá časť. Ďalším príspevkom v tejto rubrike je už piata časť obsiahlej štúdie Jaroslava Ondráša pod názvom Katolícka akcia – 100 rokov od jej vzniku.MEDAILÓN v tomto čísle je venovaný vzácnej osobnosti Katolíckej cirkvi v Československu, biskupovi, ktorého 50 výročie smrti sme si pripomenuli v júni 2022. Vzácnu osobnosť nám predstavuje Martin Weis, postulátor beatifikačného procesu Božieho služobníka Josefa Hloucha, českobudějovického biskupa. Zvlášť jeho rozjímania, ktoré vyšli knižne pod názvom Minutočka bola úžasnou vzpruhou veriacim v časoch komunistickej diktatúry. Preto článok Služebník Boží Josef Hlouch k nám stále promlouvá si zasluhuje našu pozornosť.V pravidelnej rubrike HOMÍLIE sú tieto od Dvadsiatej deviatej nedele v Cezročnom období liturgického roku „C“  až po záverečnú nedeľu liturgického roka Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V rubrika NOVÉ KNIHY – RECENZIE čitateľovi predstavuje Stanislav Hvozdík knihu: Jozef M. Rydlo: Kresťanská filozofia dejín. Katolík a história a  Patrik Maturkanič knihu autorov: Viliam Judák, Ľubomír Hlad: V plnosti služby. Teologické reflexie nad tajomstvom kňazstva.TK KBS informoval Daniel Dian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023