S biskupom Judákom si pripomenuli nedožitých 100 rokov Vincenta Malého

TK KBS, tu; ml | 03. 09. 2022 21:55Lužianky 3. septembra (TK KBS) V piatok 2. septembra 2002 si v Lužiankach pri Nitre počas svätej omše celebrovanej nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom vo Farskom farskom kostole Narodenia Panny Márie pripomenuli nedožitých 100 rokov apoštolského protonotára, vysokoškolského pedagóga teológa, liturgistu, náboženského spisovateľa a bývalého dlhoročného farára a dekana Mons. Vincenta Malého.Biskup Viliam Judák vo svojom príhovore prítomným miestnym veriacim priblížil osobnosť Mons. Malého a spomínal na jeho kňazské pôsobenie, pedagogickú činnosť, zásluhy pre Cirkev na Slovensku, či duchovnú a pastoračnú aktivitu v obci Lužianky. „Mons. Vincent Malý sa svojou ušľachtilou a cieľavedomou aktivitou zaraďuje  do radu tvorivých osobností  nášho náboženského a kultúrneho života a právom mu patrí vďaka, obdiv – i chvála“ napísal nitriansky biskup Viliam Judák v spomienkovej publikácii z roku 2013.Mons. Vincent Malý, PhDr, h.c. sa narodil 3. septembra 1922 v Čiernych Kľačanoch pri Zlatých Moravciach. Po stredoškolských štúdiách na  zlatomoraveckom gymnáziu, v kňazskom seminári študoval v rokoch 1942 – 1947. 22. júna v roku 1947 bol vysvätený za kňaza. Od začiatku kňazskej dráhy sa  špecializoval na liturgiu. Po Druhom vatikánskom koncile sa jeho pozornosť zamerala na konštitúciu Sacrosanctum Concilium. Aktívnej účasti na liturgickom dianí na Slovensku sa v rôznych funkciách venoval desaťročia, a to aj počas ťažkého obdobia komunistického režimu. Bol dlhoročným tajomníkom ešte Slovenskej liturgickej komisie (od roku 1979). Od roku 1987 pôsobil ako podpredseda Slovenskej liturgickej komisie a potom bol takmer až do smrti tajomníkom Liturgickej komisie KBS. Popri svojom vysokoškolskom pedagogickom pôsobení na RKCMBF v Bratislave bol od 23. januára 1969 do 26. januára 2008 správcom farnosti v Lužiankach. Zároveň bol aj dekanom nitrianskeho obvodu farností patriacich k Bratislavsko – trnavskej arcidiecéze. V roku 1976 ho menoval trnavský administrátor biskup Dr. Július Gábriš za Asesora. 19. apríla 979 ho Svätý Ján Pavol II. menoval za pápežského kaplána a  7. marca 1997 za apoštolského protonotára. 15. mája 1997 ho Trnavská univerzita poctila udelením čestného doktorátu filozofických vied. Jeho tvorba bola orientovaná najmä na redakciu a redigovanie liturgických kníh, ale i na spoluautorstvo religio-geografických encyklopedických kníh. Zomrel v činnej kňazskej službe v Nitre 26. januára 2008. Pochovaný je vo svojom rodisku.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023