Vo Vysokej nad Uhom poďakovali za blahorečenie Anny Kolesárovej 

TK KBS, mar; ml | 03. 09. 2022 15:05Vysoká nad Uhom 3. septembra (TK KBS) Vo štvrtok 1. septembra 2022 sa zišli pútnici na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom, aby ďakovali Bohu za blahorečenie Anny Kolesárovej a podelili sa s ovocím jej príbehu v ich životoch. Nadšenie a neskutočná radosť, ktoré prežívali na štadióne v Košiciach, znova ožili v ich srdciach pri slávení spomienky pri príležitosti 4. výročia.  „Začali sme modlitbou večeradla, ktoré viedlo spoločenstvo Fatima. „Anka je náš poklad“ pripomenul vo svojej homílii biskup Mons. František Rábek, počas Eucharistie, ktorú slávil za hojnej účasti veriacich. „Na jej príhovor môžeme čerpať obrovské bohatstvá milostí do našich životov a rodín“. Ako ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov poukázal na bolestnú skúsenosť žien na blízkej Ukrajine, na ktorých sa pácha násilie zneužívania. Tak ako sa to stáva v mnohých vojnách a ako sa to stalo aj v príbehu Anky Kolesárovej. Návšteva tohto biskupa, ktorý zastrešuje duchovnú službu vojakom sa stala o to výnimočnejšou a vzácnou. Stretli sme sa na mieste, kde zomrela obeť vojnového násilia kvôli čistote a zároveň  sme sa svojou prítomnosťou dotýkali hraníc, kde sa toto násilie pácha počas tejto vojny na nevinných ženách a dievčatách," informovala Mária Aľušíková. „V popoludňajšom programe zazneli pekné a povzbudzujúce svedectvá z našich rodín, ako im bl. Anka pomáha v bežnom živote, v krízach, aj pri rozhodovaniach. Hudobne tieto svedectvá doprevádzal gospelový spevák otec Peter Milenky. Všetko to duchovné bohatstvo sme zavŕšili adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Chcem poďakovať všetkým účastníkom osláv, všetkým hosťom a účinkujúcim, všetkým organizátorom a dobrovoľníkom.  Po blahorečení sa príbeh Anky Kolesárovej stal hmatateľným v životoch mladých ľudí a pozýva k svätosti. To najkrajšie čo sme mohli dostať je pozvánka do neba. Anka motivuje kráčať k nebeským výšinám," pokračovala Aľušíková. „Blahoslavená Anka Kolesárová, chceme ti zveriť naše rodiny a zvlášť dospievajúcu mládež a manželstvá, ktoré sú naviac v tejto dobe skúšané. Pomôž im žiť vnútornú krásu, ktorá chráni a obohacuje vzťahy čistou láskou. Nech pokladnice našich sŕdc sú otvorené pre vzájomné obdarovanie," dodal Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024