Peniaze na podporu ukrajinských utečencov bude schvaľovať plénum KBS

TK KBS, kbs, ml; pz | 31. 08. 2022 13:45Bratislava 31. augusta (TK KBS) Peniaze na projekty určené na podporu ukrajinských utečencov schvália biskupi na jeseň tohto roka. „Vo výzve, ktorú sme zverejnili v júli sme informovali, že zasadnutie komisie na posudzovanie podaných projektov je naplánované na august 2022. Tento mesiac prebehla ich prvá kontrola. Následne ich posúdi Ekonomická komisia KBS, a potom budú predložené na schválenie biskupom na plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka,“ hovorí výkonný tajomník KBS Ivan Ružička. Úspešné projekty budú následne zverejnené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (www.tkkbs.sk).Záujemcovia sa mohli uchádzať o podporu charitatívnych projektov (projekty orientované na priamu podporu jednotlivých utečencov a ich rodín – ubytovanie, strava, ostatné tovary dennej spotreby) a projekty súvisiace s ich začlenením do spoločnosti (napríklad výučba slovenského jazyka, podpora vzdelávania detí na školách a pod.). Zapojiť sa do výzvy môžu organizácie na Slovensku, registrované v zmysle zákona 308/1991. Úspešní uchádzači budú podporení z kostolnej zbierky na podporu ukrajinským utečencom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024