ACM v Košiciach zorganizovalo pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy

TK KBS, jku, ml; pz | 31. 08. 2022 11:26Košice 31. augusta (TK KBS) Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v dňoch 27. – 29. augusta 2022 zorganizovalo už v poradí 17. pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy pod názvom „Frekvencia 2022“ z Prešova do Levoče. Na púti sa zúčastnilo 19 odvážnych mladých, kňaz a dvaja dobrovoľníci púte so sprievodným vozidlom.Hlavným cieľom púte mladých bolo vzdať Pánu Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového.Mladí obetovali púť najmä za pokoj a mier na Ukrajine i na celom svete a za mladých Košickej arcidiecézy. Bol to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, budovania nových vzťahov, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nechýbali spoločné i úprimné rozhovory, povzbudenia, hry a dobrá zábava.Púť sa začala v sobotu ráno úvodnou modlitbou v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Mladí postupne putovali cez Veľký Šariš popod Šarišský hrad cez Ostrovany, Ražňany, až prišli podvečer do Uzovského Šalgova, kde bola spoločná sv. omša v miestnom kostole sv. Imricha.V nedeľu ráno sa mladí vybrali cez hory a lesy, až vyšli na vrch Marduňa. Podvečer mladí doputovali do Nižného Slavkova, kde mali spoločnú sv. omšu v kostole Narodenia Panny Márie.V pondelok sa mladí aj napriek nepriaznivému počasiu vydali cez hory i lesy a postupne prešli obcami Brutovce, Oľšavica a Uloža, aby napokon podvečer dorazili do cieľa svojho putovania – baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Púť zakončili ďakovnou svätou omšou, po ktorej sa mladí navzájom rozlúčili.Viac informácií o púti je možné nájsť na stránke www.acmko.sk alebo na Facebooku ACM, informoval moderátor ACM v Košiciach Ján Kulan.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024