V lesoch nad Kojšovom zorganizovali po pandémiii opäť krížovú cestu

TK KBS, ts ke, tla; ml | 31. 08. 2022 09:59Košice 31. augusta (TK KBS/TS KE) Gréckokatolícki veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta 2022 po dvoch rokoch pandemických opatrení putovali na kopec nad Kojšovom, na ktorom stojí kríž, pri ktorom miestni baníci na ceste do baní sa zvykli zastaviť, pomodliť a prosiť o šťastný návrat z baní domov. „Spomienka na predkov našej farnosti je už dlhoročnou tradíciou, a tak sme boli šťastní, že tento rok môžeme túto udalosť prežívať za účasti pozvaných kňazov, či už tých ktorí vo farnosti pôsobili, alebo tých ktorí majú v Kojšove svoje korene," píše na stránke Košickej eparchie Tomáš Labanič.Zamyslenia pri zastaveniach krížovej cesty viedol duchovný otec Peter Horváth, vedúci spoločenstva Skala – spoločenstva kňazských a laických rodín. Tohtoročnou témou bol pohľad na človeka vo svetle zvolania Piláta pred ľuďmi, keď Kristus stál zmučený pred davom: „Ajhľa, človek!“ Skrze Krista sme sa pozerali na seba a pohľadom, ktorým Kristus preniká do duše človeka, sme sa snažili vidieť seba a druhých ľudí ako tých, ktorí sú stvorení na Boží obraz. „Mocným momentom bolo XII. zastavenie pri Kristovom ukrižovaní, kedy sme v tichu a kľačiac, bez slov v duchu vzdávali vďaky za jeho obetu na kríži," uviedol ďalej Labanič.Na kopci sa konala sv. liturgia, pri ktorej duchovný otec Peter zdôraznil myšlienku, ako sv. Ján Krstiteľ vedel rozpoznať to Božie tak ako nikto iný. Už v lone svojej matky sa uklonil Kristovi pri návšteve Presvätej Bohorodičky so sv. Alžbetou. Takým spôsobom by sme sa aj my mali vedieť klaňať Kristovi, ale zároveň aj sebe navzájom, keďže v každom z nás je ukrytý Kristus, keďže sme stvorení na Boží obraz. Manželia sebe navzájom, deti rodičom, rodičia deťom, sused svojmu susedovi. Po sv. liturgii sa prítomní pomodlili panychídu za zosnulých baníkov a zostali na spoločné agapé, ktoré pripravili veriaci farnosti. „Obraz Boha sme si odniesli vo vytvorení spoločenstva, úsmevoch a radosti na tvárach ľudí, ktorí liturgicky aj ľudsky kráčali spoločne a v modlitbe a rozhovoroch zažili dotyk Boha," dodal Tomáš Labanič.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024