Vatikán žil konzistóriom, pápež František kreoval 20 nových kardinálov

TK KBS, RV jb; ml | 27. 08. 2022 21:02Vatikán 27. augusta (TK KBS) Vatikán dnes žil konzistóriom - celosvetovým stretnutím kardinálskeho zboru, pri ktorom pápež František kreoval 20 nových kardinálov a bol stanovený dátum kanonizácie dvoch blahoslavených. Pápež František rozhodol, že biskup bl. Ján Krstiteľ Scalabrini a saleziánsky brat bl. Artemide Zatti budú svätorečení 9. októbra.Riadne verejné zasadnutie kardinálskeho konzistória pod vedením pápeža sa začalo v Bazilike sv. Petra o 16. hodine ceremóniou, pri ktorej pápež udelil insígnie a titulárne chrámy alebo diakonie 20 novým kardinálom. Z nich 16 je voličov (elektorov, voliteľov) a 4 sú nevoliči, ktorí prekročili vek 80 rokov a nemôžu sa už zúčastniť konkláve.Po dnešnom konzistóriu bude pozostávať kardinálske kolégium z 226 kardinálov, z ktorých je 132 voličov a 94 nevoličov. V kardinálskom zbore dostanú zastúpenie štyri nové krajiny: Mongolsko, Paraguaj, Singapur a Východný Timor. Celkový počet krajín, ktoré majú kardinála, bude 89.Medzi novými kardinálmi sú 3 čelní predstavitelia úradov Rímskej kúrie a 13 duchovní pastieri z diecéz v rôznych častiach sveta. Je medzi nimi 7 rehoľníkov (5 voličov, 2 nevoliči). Do kardinálskeho kolégia vstupujú tri nové rehoľné rodiny: eudisti, Misijný inštitút Consolata a Kristovi legionári. Najpočetnejšími v kardinálskom kolégiu sú saleziáni, ktorých je 10.Od začiatku svojho pontifikátu pápež František vymenoval celkovo 112 dnes žijúcich kardinálov. Pripomeňme, že pápež František 29. mája 2022 pôvodne vymenoval 21 kardinálov, medzičasom sa však zriekol prijatia titulu Belgičan Mons. Lucas Van Looy SDB, emeritný arcibiskup Gentu. Kardinálsky titul tak pri dnešnej slávnosti prijme 20 osobností.Zoznam nových kardinálov, ktorí boli kreovaní pri konzistóriu 27. augusta 20221. Arthur Roche - prefekt Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí (Angličan),2. Lazarus You Heung-sik - prefekt Dikastéria pre klerikov (Kórejčan),3. Fernando Vérgez Alzaga LC - predseda Pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán a predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán (Španiel),4. Jean-Marc Aveline - arcibiskup metropolita Marseille (Francúzsko),5. Peter Ebere Okpaleke - biskup Ekwulobie (Nigéria),6. Leonardo Ulrich Steiner OFM - arcibiskup metropolita Manausu (Brazília),7. Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão - arcibiskup Goy a Damão (India),8. Robert Walter McElroy - biskup San Diega (USA),9. Virgilio Do Carmo Da Silva SDB - arcibiskup Díli (Východný Timor),10. Oscar Cantoni - biskup Coma (Taliansko),11. Anthony Poola - arcibiskup Hajderabádu (India),12. Paulo Cezar Costa - arcibiskup metropolita Arcidiecézy Brasília (Brazília),13. Richard Kuuia Baawobr MAfr - biskup Wa (Ghana),14. William Goh Seng Chye Goh - arcibiskup Singapuru (Singapur),15. Adalberto Martínez Flores - arcibiskup metropolita Asunciónu (Paraguaj),16. Giorgio Marengo IMC – titulárny biskup, apoštolský prefekt Ulanbátaru (Mongolsko, pôvodom Talian).Nasledujúci štyria noví kardináli sú nad vekovou hranicou 80 rokov:17.  Jorge Enrique Jiménez Carvajal - emeritný arcibiskup Cartageny (Kolumbia),18.  Arrigo Miglio - emeritný arcibiskup Cagliari (Taliansko),19. Gianfranco Ghirlanda SJ – kňaz, niekdajší rektor Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme (Talian),20.  Fortunato Frezza – titulárny arcibiskup (Talian).Horiaci oheň i žeravé uhlíky - slová pápeža novým kardinálomPrinášame myšlienky z homílie Svätého Otca, v ktorej spomenul aj Slovensko v súvislosti s osobnosťou vatikánskeho diplomata kardinála Casaroliho.„Kardinál miluje Cirkev, vždy s rovnakým duchovným ohňom, či už sa zaoberá veľkými alebo malými otázkami; či sa stretáva s veľkými tohto sveta - čo mnohokrát musí robiť - alebo s malými, ktorí sú pred Bohom veľkí. Mám na mysli napríklad kardinála Casaroliho, ktorý sa právom preslávil svojou otvorenosťou, keď múdrym a trpezlivým dialógom podporoval nové horizonty Európy po studenej vojne - a nedaj Bože, aby ľudská krátkozrakosť opäť uzavrela tie horizonty, ktoré On otvoril!“Pri riadnom verejnom konzistóriu, ktorému Svätý Otec predsedal o 16.00 vo Vatikánskej bazilike, prijali kardinálske insígnie po prvý krát aj osobnosti z krajín ako Mongolsko, Paraguaj, Singapur či Východný Timor. Hneď po slávnosti bol pápež František spolu s novokreovanými kardinálmi navštíviť emeritného pápeža Benedikta XVI. v jeho rezidencii Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách.Riadne verejné zasadnutie kardinálskeho konzistória viedol pápež František v Bazilike sv. Petra o štvrtej popoludní. Pri ceremónii udelil kandidátom červený biret, prsteň a titulárny chrám alebo diakoniu. V mene skupiny nových kardinálov pozdravil Svätého Otca s vyjadrením vďaky prefekt Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí Artur Roche.dvadsiatich kandidátov nebol zo zdravotných dôvodov fyzicky prítomný novomenovaný kardinál Richard Kuuia Baawobr z Ghany, biskup diecézy Wa a člen rehole misionárov Afriky (bielych otcov).Ako biblický podnet lektor predniesol myšlienku z Lukášovho evanjelia: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený, a ako mi je úzko, kým sa to nestane!“ (Lk 12,49-50). Pápež František sa v homílii určenej v prvom rade novým kardinálom sústredil na symbol ohňa, a to v dvojitej podobe blčiaceho plameňa a žeravej pahreby.Z homílie pre nových kardinálovPo úvodnej časti pokračoval pápež František v homílii týmito slovami:„Toto, bratia a sestry, je oheň, ktorý Ježiš prišiel „vrhnúť na zem“ a ktorý Duch Svätý zapaľuje aj v srdciach, rukách a nohách tých, ktorí ho nasledujú. Ježišov oheň, oheň, ktorý prináša Ježiš.Potom je tu ďalší oheň, žeravých uhlíkov. Aj toto nám chce Pán sprostredkovať, aby sme podobne ako on, s miernosťou, vernosťou, blízkosťou a nehou - a toto je Boží štýl: blízkosť, súcit a neha - dali mnohým zakúsiť prítomnosť živého Ježiša uprostred nás. Prítomnosť tak zjavnú, hoci aj v tajomstve, že nie je potrebné sa pýtať: „Kto si?“, pretože srdce samo hovorí, že je to on, že je to Pán. Tento oheň horí osobitným spôsobom v modlitbe adorácie, keď sme v tichu v blízkosti Eucharistie a vychutnávame si pokornú, diskrétnu, skrytú Pánovu prítomnosť ako žeravé uhlíky, tak sa práve táto prítomnosť stáva potravou pre náš každodenný život.Žiara pahreby nás vedie k pomysleniu napríklad na svätého Karola de Foucauld: na jeho dlhý pobyt v nekresťanskom prostredí, v samote na púšti, kde sa všetko sústredilo na prítomnosť: prítomnosť živého Ježiša v Slove a v Eucharistii a na jeho vlastnú bratskú, priateľskú a charitatívnu prítomnosť. Ale núti to myslieť aj na tých bratov a sestry, ktorí žijú svoje sekulárne zasvätenie, vo svete, udržiavajúc mierny a trvalý oheň v pracovnom prostredí, v medziľudských vzťahoch, na stretnutiach malých bratstiev; alebo ako kňazi vo vytrvalej a veľkodušnej službe, bez rozruchu, uprostred ľudí vo farnosti.Rozprával som sa s jedným farárom tu v Taliansku, ktorý mal veľa práce v troch farnostiach. Vravím mu: „A ty dokážeš ponavštevovať všetkých tých ľudí?“ - „Áno, poznám všetkých!“ - „Ale poznáš ich aj  po mene?“ - „Áno, dokonca aj mená ich psov, v každej rodine.“ Toto je ten mierny oheň, ktorým apoštolát privádza k Ježišovmu svetlu.A potom, nie je žiarou žeravých uhlíkov to, čo každodenne zohrieva životy toľkých kresťanských manželov? Manželská svätosť! Oživovaná jednoduchou modlitbou „po domácky“, gestami a pohľadmi plnými nehy a lásky, ktorá trpezlivo sprevádza deti na ich ceste dospievania.Nezabúdajme ani na oheň, ktorý strážia starí ľudia: sú pokladom, pokladom Cirkvi. Ten krb pamäti, a to ako v rodine, tak aj v spoločenskej a občianskej sfére. Ako veľmi je dôležité toto ohnisko starých ľudí! Okolo neho sa zhromažďujú rodiny; umožňuje im čítať prítomnosť vo svetle minulých skúseností a robiť múdre rozhodnutia.Drahí bratia kardináli, vo svetle a sile tohto ohňa kráča svätý a verný ľud, z ktorého sme vyšli. Boží ľud, z ktorého sme boli vzatí a k nemu sme boli poslaní ako služobníci Krista Pána. Čo konkrétne hovorí tento Ježišov dvojitý oheň mne a vám, ten prudký oheň a ten mierny oheň? Zdá sa mi, že nám pripomína, že muž apoštolskej horlivosti je oživovaný ohňom Ducha, aby sa odvážne staral o veci veľké i malé, pretože „non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est“.Nezabúdajte: toto je u sv. Tomáša Akvinského v Prima Primae: „Non coerceri a maximo“: mať veľké obzory a veľkú túžbu po veľkých veciach; „contineri tamen a minimo“: byť však prítomným aj v tom najmenšom, to je vlastné Bohu – „divinum est“.Kardinál miluje Cirkev, vždy s rovnakým duchovným ohňom, či už sa zaoberá veľkými alebo malými otázkami; či sa stretáva s veľkými tohto sveta - čo mnohokrát musí robiť - alebo s malými, ktorí sú pred Bohom veľkí. Mám na mysli napríklad kardinála Casaroliho, ktorý sa právom preslávil svojou otvorenosťou, keď múdrym a trpezlivým dialógom podporoval nové horizonty Európy po studenej vojne - a nedaj Bože, aby ľudská krátkozrakosť opäť uzavrela tie horizonty, ktoré On otvoril!V Božích očiach sú však rovnako cenné aj jeho pravidelné návštevy mladých väzňov vo väznici pre mladistvých v Ríme, kde ho volali „Don Agostino“. Uskutočňoval veľkú diplomaciu - mučeníctvo trpezlivosti, taký bol jeho život - spolu s týždennou návštevou Casal del Marmo, s mladými ľuďmi. A koľko takýchto príkladov by sa dalo uviesť! Spomínam si na kardinála Van Thuâna, ktorý bol povolaný pásť Boží ľud v inom kľúčovom scenári 20. storočia, a zároveň bol oduševňovaný ohňom Kristovej lásky, aby sa staral o dušu žalárnika, ktorý strážil dvere jeho cely. Títo ľudia sa nebáli „veľkého“, „maximálneho“, ale prijímali aj to „malé“ z každého dňa.Po stretnutí, na ktorom kardinál Casaroli informoval svätého Jána XXIII. o svojej poslednej misii - neviem, či na Slovensku alebo v Čechách, v jednej z týchto krajín, hovorilo sa tam o vysokej politike -, a keď bol na odchode, pápež ho ešte zavolal a povedal: „Ach, Eminencia, jednu vec: pokračujete v návštevovaní tých mladých väzňov?“ - „Áno“ - „Nikdy ich nezanechajte!“. Tá veľká diplomacia a tá malá pastoračná vec. Toto je srdce kňaza, srdce kardinála.Drahí bratia a sestry, obráťme svoj pohľad späť na Ježiša: len on pozná tajomstvo tejto pokornej veľkodušnosti, tejto miernej sily, tejto univerzálnosti pozornej na detaily. To tajomstvo Božieho ohňa, ktorý zostupuje z neba, osvetľuje oblohu od jedného konca k druhému a pomaly varí jedlo chudobným rodinám, migrantom či bezdomovcom.Ježiš chce tento oheň vrhnúť na zem aj dnes; chce ho znovu zapáliť na brehoch našich každodenných príbehov. Volá nás po mene, každého z nás, každého volá menom: nie sme číslo; volá nás po mene, pozerá nám do očí, každému z nás - dovoľme mu pozrieť sa nám do očí - a pýta sa nás: Ty, nový kardinál - a vy všetci, bratia kardináli -, môžem s tebou počítať? Toto je Pánova otázka.A nechcem skončiť bez spomienky na kardinála Richarda Kuuia Baawobra, biskupa [ghanskej diecézy] Wa, ktorý sa včera po príchode do Ríma cítil zle a bol hospitalizovaný pre problémy so srdcom a urobili mu, myslím, zákrok, niečo také. Modlime sa za tohto brata, ktorý tu mal byť a je hospitalizovaný. Ďakujem.“Preložila: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican NewsČervený biret pre štyri nové krajinyPo príhovore Svätého Otca nasledovalo kreovanie nových kardinálov. Tí najprv vyznali svoju vieru a predniesli prísahu vernosti pápežovi Františkovi a jeho nástupcom. Potom po jednom prichádzali, aby na kolenách prijali na hlavu kardinálsky biret, zlatý štvorhranný prsteň a listinu s pridelením titulárneho kostola alebo diakonie v rámci mesta Rím. Svätý Otec zakaždým zakončil znakom pokoja, čiže dvojitým amplexom bokom hlavy.Kardinálske kolégium dnešným konzistóriom dosiahlo počet 226 členov, z ktorých je 132 voličov. Do národnostého spektra pribudli štyri nové krajiny: Mongolsko, Paraguaj, Singapur a Východný Timor. Okrem toho boli dnes kreovaní štyria kardináli z Talianska, dvaja z Indie a po jednom z Francúzska, Španielska, Veľkej Británie, USA, Nigérie, Ghany,  Brazílie a Kolumbie a Kórey.  Celkový počet krajín, ktoré majú kardinála je 89.Od začiatku svojho pontifikátu pápež František vymenoval celkovo 112 dnes žijúcich kardinálov. Pripomeňme, že pre dnešné konzistórium pôvodne vymenoval aj emeritného arcibiskupa belgického Gentu Mons. Lucasa Van Looya, ten sa však medzičasom zriekol prijatia titulu, aby nespôsobil zranenia tým, ktorí sú presvedčení, že v minulosti nekonal dostatočne rázne proti zneužívaniam.Kanonizácia bude 9. októbra 2022Pri dnešnej ceremónii zároveň pápež František za účasti kardinálov určil dátum svätorečenia biskupa Scalabriniho a saleziánskeho brata Zattiho.Bl. Ján Krstiteľ (Giovanni Battista) Scalabrini, ktorý v 19. storočí pôsobil ako biskup v talianskej Piacenze a je zakladateľom mužskej i ženskej vetvy Kongregácie misionárov svätého Karola Boromejského s osobitnou charizmou služby migrantom. Salezián bl. Artemide Zatti, ktorý koncom 19. storočia emigroval so svojou rodinou z Talianska do Argentíny a stal sa saleziánskym bratom a misionárom v Patagónii. Pôsobil ako zdravotník a dostal prívlastok „priateľ chudobných“.Po žiadosti, ktorú predniesol prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro spolu s prečítaním životopisných charakteristík oboch kandidátov, urobil pápež František úradné vyhlásenie v latinčine. Svojou pápežskou autoritou rozhodol, že bl. Ján Krstiteľ Scalabrini a bl. Artemide Zatti budú zapísaní do zoznamu svätých v nedeľu 9. októbra 2022. Bl. Ján Krstiteľ Scalabrini (1839 - 1905)Dnešná ceremónia mala dve zložky. Prvou bolo riadne verejné konzistórium na kreovanie nových  kardinálov, druhou riadne verejné konzistórium na rozhodnutie o svätorečení dvoch kandidátov.Prvým je bl. Giovanni Battista Scalabrini, ktorý v 19. storočí pôsobil ako biskup v talianskej Piacenze a je zakladateľom ženskej i mužskej Kongregácie misionárov svätého Karola Boromejského s osobitnou charizmou služby migrantom. Žil v rokoch 1839 – 1895.Bl. Artemide Zatti (1880 - 1951) Druhým je bl. Artemide Zatti, taliansky laik, ktorý koncom 19. storočia emigroval so svojou rodinou do Argentíny a stal sa saleziánskym bratom a misionárom v Patagónii. Jeho život je vymedzený rokmi 1880 – 1951.Po skončení kardinálskeho konzistória v Bazilike sv. Petra sa pápež František a noví kardináli spoločne vybrali navštíviť emeritného pápeža Benedikta XVI., aby ho krátko pozdravili v Kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách. Ako o priebehu stretnutia stručne informovalo vatikánske Tlačové stredisko, noví kardináli pri návšteve prijali  požehnanie, ktoré im Benedikt XVI. udelil spolu s pápežom. Potom sa spoločne pomodliliSalve Regina - modlitbu „Zdravas‘, Kráľovná, Matka milosrdenstva“.Noví kardináli sa z rezidencie Benedikta XVI. presunuli do Apoštolského paláca a do Auly Pavla VI., kde ich vo večerných hodinách čakali zdvorilostné návštevy gratulantov.Návšteva kláštora Mater Ecclesiae vo Vatikáne sa stala už zvykom, počnúc konzistóriom v roku 2016. Pri prvých dvoch konzistóriách v rokoch 2014 a 2015 sa Benedikt XVI. zúčastnil na slávení v Bazilike sv. Petra.Program v nasledujúcich dňochV nedeľu 28. augusta má pápež na pláne pastoračnú návštevu mesta L´Aquila, kde pri príležitosti tzv. Celestínskeho odpustu otvorí Svätú bránu. Stretne sa aj s rodinami obetí zemetrasenia z roku 2009 a v miestnej bazilike bude o 10:00 sláviť svätú omšu. Po poludňajšej modlitbe Anjel Pána sa vráti helikoptérou do Ríma.Dokument pápeža Františka o reforme Rímskej kúrie Praedicate Evangelium bude v pondelok a utorok 29. a 30. augusta predmetom reflexie kardinálov z celého sveta, zhromaždených v Ríme, spolu s patriarchami východných katolíckych cirkví. Po dvoch dňoch práce bude v utorok večer Svätý Otec sláviť spolu s novými kardinálmi a celým kardinálskym kolégiom eucharistiu vo Vatikánskej bazilike.Tlačové stredisko Svätej stolice dnes informovalo o programe stretnutí kardinálov týmto oznamom:„V dňoch 29. a 30. augusta sa uskutoční stretnutie kardinálov o novej apoštolskej konštitúcii Praedicate Evangelium, ako to 29. mája oznámil pápež František. Zasadania sa budú konať dopoludnia od 9.00 a popoludní od 16.00, po krátkej obednej prestávke.Plánujú sa stretnutia jazykových skupín o rôznych aspektoch dokumentu, ako aj plenárne diskusie. V súčasnosti je potvrdených 197 účastníkov, čo zahŕňa kardinálov, východných patriarchov a predstavených Štátneho sekretariátu.V utorok 30. augusta popoludní, po skončení všetkých zasadaní, bude o 17.30 svätá omša v Bazilike sv. Petra.“V nedeľu 4. septembra bude pápež František o 10.30 na Námestí sv. Petra predsedať slávnosti blahorečenia Božieho služobníka pápeža Jána Pavla I._

Aktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023