Moja služba medzi vami sa bude riadiť slovami - kráčať, počúvať a slúžiť

TK KBS, ng; ml | 24. 08. 2022 18:29Bratislava 24. augusta (TK KBS) Prinášame plné znenie homílie nového apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho, ktorý sa prihovoril v homílii počas slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Homíliu prečítal kňaz Ján Bittšanský, ktorý pôsobí na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.-Drahí bratia v biskupskej službe, drahí bratia kňazi, rehoľníci, diakoni a seminaristi, drahí členovia rehoľných komunít a zasvätení, drahí členovia hnutí a cirkevných združení, drahí bratia a sestry!Som veľmi dojatý, že môžem predsedať tomuto prvému eucharistickému sláveniu v našej drahej krajine.  Moje srdce je už slovenské, ale, žiaľ, jazyk ešte nie. Dúfam, že sa ho čím skôr naučím.Ako pokorný predstaviteľ Svätého Otca, pápeža Františka, ktorý tak veľmi miluje Slovensko – a my sa chystáme sláviť prvé výročie jeho historickej a nezabudnuteľnej pastoračnej návštevy v tejto slávnej krajine –, chcem vám všetkým a každému osobitne sprostredkovať jeho objatie a náklonnosť. V týchto dňoch nás zastihla smrť kardinála Jozefa Tomka, veľkého muža Cirkvi, ale aj veľkého a slávneho syna Slovenska, ktorého som mal možnosť veľmi dobre spoznať v Ríme, keď bol prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pripájam sa k zármutku Cirkvi i celého Slovenska a modlím sa za jeho dušu.Drahí bratia a sestry, pápež  František nám pripomína, že poslanie apoštolského nuncia je kráčať spolu s Cirkvou (s biskupmi, kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi a laikmi) v synodálnej realite, kde najdôležitejšou charakteristikou je počúvať. Kráčaním a počúvaním sa otvárajú perspektívy nádeje, aby sme našej viere vliali väčšie oduševnenie. A keď kráčame, sme tiež nútení vyjsť z našich štruktúr a ísť na periférie našich miest a sveta.Nunciatúra znamená pokornú a veľkodušnú službu, ktorú pápež František ponúka našej krajine cez apoštolského nuncia. Veľmi často nám Svätý Otec pripomína, že autorita v Cirkvi sa vyjadruje kráčaním spolu a preto autorita v Cirkvi nie ja nad všetkými, ale uprostred všetkých, v službe a počúvaní Božieho ľudu.Kráčajme spolu, bratia a sestry, s pohľadom vždy upretým na kríž, kde je Ježiš stále s otvorenou náručou. Ja som pokorne slúžil Svätej stolici (ako to vidieť na mojich bielych vlasoch) už niekoľko desaťročí a na piatich kontinentoch a môžem vás ubezpečiť, že v žiadnej krajine a na žiadnom mieste som nevidel Ježiša na kríži s uzavretou náručou. Jeho ruky, pribité na kríži, sa nemôžu zavrieť a vždy k nám vysielajú jeho milosrdnú lásku.Pápež František nám často ponúka tento pekný obraz: Cirkev a kresťanské spoločenstvo s otvorenou náručou, kde všetci, zdôrazňujem – všetci, sa cítia milovaní milosrdnou Ježišovou náručou.Kráčať, počúvať a slúžiť sú tri slová, ktorými sa bude riadiť moja pokorná služba medzi vami. Kráčať, aby sa dalo vyjsť z našej skutočnosti a byť bližšie chudobným a núdznym. Počúvať, aby sa dali pochopiť potreby nášho ľudu. Slúžiť, aby sa dalo byť blízko tým najslabším a najbiednejším.Uvedomujem si, že Cirkev na Slovensku dýcha obidvoma stranami pľúc, ako hovoril svätý Ján Pavol II., keďže je už po stáročia miestom spolužitia a obohacujúceho dialógu veriacich byzantského a latinského obradu. Moje kráčanie, počúvanie a služba budú zamerané rovnako na jedných i na druhých.Dnes slávime sviatok veľkého apoštola, svätého Bartolomeja. Drahí bratia v biskupskej službe, ako nástupcovia apoštolov sa snažme, podľa ich príkladu, posilňovať našich bratov vo viere a byť milosrdní so všetkými ako Ježiš na kríži.Bratia a sestry, kráčajme spolu v úplnej vernosti pápežovi Františkovi a s otvorenou náručou, aby sme motivovali náš ľud a najmä mladých prijať Božie slovo a stať sa svedkami evanjeliových hodnôt a čností.Ďakujem, že ste ma tak dobre prijali. Verím, že kráčajúc v synodalite prinesieme všetkým svetlo a nádej.Nech žije pápež František! Nech žije Slovensko! Amen.-

K správe bolo vydané AUDIO.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024