Trnavská charita zapojí 25 stredoškolákov do vzdelávacieho programu

TK KBS, dkk; ml | 22. 08. 2022 10:47Trnava 22. augusta (TK KBS) Trnavská arcidiecézna charita ponúka 25 stredoškolákom príležitosť na rozvoj a realizáciu ich nápadov, prospešných pre komunitu. Najskôr sa budú vzdelávať pod vedením odborných lektorov, následne dostanú priestor využiť svoje nápady, zručnosti a kreativitu pri pomoci núdznym ľuďom.V septembri odštartuje v Trnave nový rozvojový program pre študentov stredných kôl, ktorý pripravila Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s organizáciou Youth for equality.Organizácie sídliace len kúsok od seba sa rozhodli prepojiť svoje know-how a skúsenosti, vďaka čomu vznikol nový program pre mladých ľudí. Prepája v sebe vzdelávanie, prax a dobrovoľnícke príležitosti.„Počas 10-tich týždňov študenti absolvujú praktické workshopy zamerané na sebapoznávanie a získanie kompetencií v oblastiach ako sú time management, spolupráca a vedenie ľudí, ďalej projektový manažment, marketing, komunikácia a fundraising, až po tvorbu podnikateľského plánu. Následne sa budú venovať práci na vlastnom projekte prospešnom pre komunitu, vďaka čomu si s podporou mentorov vyskúšajú získané vedomosti a zručnosti v praxi,“ vysvetľuje Jana Žišková, projektová manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity.Okrem toho si študenti budú môcť vybrať zo širokej ponuky dobrovoľníckych aktivít, ktoré realizuje Trnavská arcidiecézna charita a zažiť si tak dobrovoľníctvo na vlastnej koži. Môžu sa napríklad stať súčasťou dobrovoľníckych tímov, ktoré charita vytvorila pre podporu jej projektov a venujú sa zraniteľným osobám – seniorom (projekt Dobrá duša) alebo ľuďom bez domova (Streetwork), zapojiť sa do potravinovej a materiálnej pomoci (Sieť pomoci), do praktických a kreatívnych aktivít v komunitnom centre Špitálik, či do charitných zbierok.Vítaní sú aj mladí kreatívci, ktorí navrhnú vlastnú dobrovoľnícku aktivitu či projekt, ktorý charite pomôže zlepšiť poskytované služby, či lepšie reflektovať potreby ľudí, ktorým pomáha.Študenti sa môžu prihlásiť do programu vyplnením online dotazníka do 10. septembra TU, následne ich budú kontaktovať zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity. Samotný program bude prebiehať v termíne september – december 2022, vždy raz týždenne v popoludňajších hodinách v priestoroch charity alebo organizácie Youth for Equality na Hlavnej ulici v Trnave a pre študentov bude bezplatný.„Našim cieľom je vytvoriť mladým príležitosť naučiť sa niečo nové, rozvíjať sa, využiť svoj potenciál pre dobrú vec a zároveň spoznať nových ľudí. Radi by sme v nich touto cestou vzbudili záujem o aktívne dobrovoľníctvo a pomoc komunite, v ktorej žijú,“ vysvetľuje Kristína Ryšavá, spoluautorka programu a koordinátorka dobrovoľníkov na Trnavskej arcidiecéznej charite.Tento program je realizovaný vďaka podpore z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.TK KBS informovala Darina Kukuľová - Kvetanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024