Organove dni Jozefa Grešáka predstavia organistu Karola Hilla z Poľska

TK KBS, sfe; ml | 22. 08. 2022 09:55Bardejov 22. augusta (TK KBS) Už XXX. ročník Organových dní Jozefa Grešáka v Bardejove v utorok 23. augusta 2022 o 20:00 v Bazilike minor sv. Egídia predstaví organistu Karola Hilla, rodáka z poľského Gdaňska. Hru na organe študoval na Hudobnej akadémii v Gdaňsku (prof. Roman Perucki) a Hochschule für Musik und Theater v Hamburgu (prof. Wolfgang Zerer).Svoje interpretačné majstrovstvo si rozširoval účasťou na majstrovských kurzoch doma i v zahraničí (Harald Vogel, Susanne Landale, Jon Laukvik, Marek Toporowski). Ako sólista Karol Hilla účinkoval na mnohých koncertoch v Poľsku a v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Holandsko a i.).Spolupracuje s viacerými orchestrami. Pozoruhodný záujem umelca je sústredený v orchestri Sinfonia Nordica, ktorý interpretuje skladby na dobových barokových nástrojoch. Karol Hilla je organistom v Kostole sv. Andreja Bobolu v Gdaňsku. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej akadémii v Lodzi a na Hudobnej škole v Gdaňsku.Svoje poznatky často odovzdáva aj na majstrovských kurzoch. Je dirigentom mužského zboru Cantus a vysokoškolského zboru Námornej univerzity.Dramaturgiu bardejovského recitálu zostavil Karol Hilla z diel Josefa Gabriela Rheinbergera, Johannesa Brahmsa, Mieczysława Surzyńskeho, Johanna Petra Hartmann, Jana Janca a Gastona Gilberta Litaizeho (pozn. hoci bol nevidiacim, patril ako interpret k vyhľadávaným umelcom organového umenia 20. storočia vo Francúzsku a ovplyvnil niekoľko generácií organistov - napr. Oliviera Latryho).Koncert uzatvorí majestátne Finale z Guilmantovej Organovej sonáty č. 2 D dur, op. 50. Zaznie aj z Grešákovej Organovej knihy pre Ivana Sokola Modlitba, ktorou skladateľ pripomenul svoju Komornú symfóniu skomponovanú v Bardejove vo veku 16 -tich rokov.Festival nesúci meno výnimočnej skladateľskej osobnosti Jozefa Grešáka organizačne garantujú Mesto Bardejov - Oddelenie kultúry a Rímsko-katolícka farnosť sv. Egídia s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia. Bezprostredným iniciátorom festivalu sa stal organový virtuóz a zakladateľ organovej triedy na Konzervatóriu v Košiciach prof. Ivan Sokol (1937 - 2005), ktorý tým naplnil aj zámer pôvodného Medzinárodného organového festivalu z roku 1969.TK KBS informovala Silvia Fecsková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024