Odkaz pápeža v Rimini: Zanietení pre človeka ako milosrdný Samaritán

TK KBS, RV zk, mh; ml | 19. 08. 2022 19:44Vatikán 19. augusta (RV) „Ako veľmi potrebujú muži a ženy našej doby stretnúť ľudí, ktorí nedávajú lekcie z balkóna, ale vychádzajú do ulíc, aby sa podelili o každodennú námahu života, podporovaní vierohodnou nádejou!“ To sú slová z posolstva, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin do talianskeho Rimini, na Míting za priateľstvo medzi národmi.Tohtoročný 43. ročník podujatia organizovaného katolíckym laickým hnutím Comunione e liberazione sa bude konať v dňoch 20. - 25. augusta na tému: „Zanietenie pre človeka“ (Una passione per l´uomo).Bude sa niesť v duchu osláv 100. výročia narodenia zakladateľa hnutia Božieho služobníka Mons. Luigiho Giussaniho, ktorý ako pripomína kardinál Parolin, povedal: «Kresťanstvo sa nezrodilo s cieľom založiť náboženstvo, zrodilo sa ako zanietenie pre človeka».Niekedy sa zdá, že dejiny sa voči tomuto Kristovmu zanietenému pohľadu na človeka otočili chrbtom, píše kardinál Parolin a pripomína slová pápeža Františka: «Krehkosťou doby, v ktorej žijeme, je aj presvedčenie, že neexistuje možnosť vykúpenia, že neexistuje ruka, ktorá ťa zdvihne, náruč, ktorá ťa zachráni, odpustí ti, pozdvihne ťa, zaplaví ťa nekonečnou, trpezlivou, odpúšťajúcou láskou; vráti ťa na správnu koľaj» (Božie meno je Milosrdenstvo. Rozhovor s A. Torniellim, Vatikán-Miláno 2016, 31).Ako model bezpodmienečnej zanietenosti pre každého brata a sestru ponúka Evanjelium podobenstvo o milosrdnom Smaritánovi, ktoré je v tejto dobe výsostne kľúčovým, píše sa v pápežskom posolstve do Rimini. Kardinál Parolin zároveň pripomína slová z pápežovej encykliky Fratelli tutti:«Postarajme sa o krehkosť každého muža, každej ženy, každého dieťaťa a každého starého človeka týmto pozorným a solidárnym postojom, postojom blízkosti milosrdného Samaritána» (č. 79).„Ježiš nás tu chce postaviť pred hlboký koreň gesta milosrdného Samaritána“, ktorým je „rozpoznať v každom opustenom či vylúčenom bratovi samotného Krista“, píše sa v posolstve.Pohľad veriaceho človeka na kohokoľvek musí oživovať „Kristovo zanietenie pre osud každého stvorenia - nezištná láska, bez miery a bez kalkulácií“. Avšak dá sa to v dnešnom svete?, pýta sa kardinál a pokračuje:„V boji všetkých proti všetkým, kde sa zdá, že egoizmus a čiastkové záujmy diktujú program života jednotlivcov i národov, ako je možné, aby sme sa pozerali na ľudí okolo nás ako na hodnotu, ktorú treba rešpektovať, chrániť a starať sa o ňu? Ako je možné prekonať vzdialenosť, ktorá nás od seba delí?“Cesta k bratstvu prechádza cez mnohé duchovné púšte prítomné v našich spoločnostiach, píše sa v posolstve. A ako povedal Benedikt XVI., „na púšti znovu objavujeme hodnotu toho, čo je pre život nevyhnutné“.Podľa slov pápeža Františka netreba prehnaný aktivizmus. Potrebujeme «predovšetkým venovať pozornosť druhému tak, akoby sme ho „pokladali za seba samého“. Táto pozornosť lásky je začiatkom skutočnej starostlivosti o jeho osobu a inšpiruje ma, aby som účinne hľadal jeho dobro» (Evangelii gaudium, 199).Ako sa píše v posolstve do Rimini, „milosrdný Samaritán nám ukazuje, že naša existencia je úzko spojená s existenciou druhých a že vzťah s druhým je podmienkou toho, aby sme sa stali plne sami sebou a prinášali ovocie. Boh tým, že nám dal život, nám istým spôsobom daroval seba samého, aby sme sa potom my darovali iným.“„Aké je ovocie tých, ktorí napodobňujú Ježiša a darujú sa mu?“, pýta sa v posolstve kardinál Parolin. Odpoveďou je «sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, a bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých». (Fratelli tutti, 94).“ „Toto sociálne priateľstvo sme ako veriaci pozvaní živiť prostredníctvom nášho svedectva“, zdôrazňuje štátny sekretár a dodáva:„Ako veľmi potrebujú muži a ženy našej doby stretnúť ľudí, ktorí nedávajú lekcie z balkóna, ale vychádzajú do ulíc, aby sa podelili o každodennú námahu života, podporovaní vierohodnou nádejou!“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023